Vår omställning

Vi befinner oss mitt i den största omställningen i LKAB:s 130-åriga historia. Tillsammans har vi tagit ledningen i den globala omställningen av järn- och stålindustrin. Vi ska sätta en ny världsstandard för gruvbrytning, producera koldioxidfri järnsvamp och utvinna kritiska mineral.

Den största omställningen sedan vi grundades 1890 är också det största industriprojektet i svensk historia.
Vi ska bidra till att sänka de globala utsläppen av koldioxid med en mängd som motsvarar hela Sveriges nuvarande utsläpp.
2060
Vi har konstaterat mineraltillgångar som gör att vi säkrar framtiden för oss och vår region bortom 2060.
Vy över gruvområdet i Kiruna

Vår strategi

Med utgångspunkt från vår vision och mission stakar strategin för LKAB ut vägen mot noll utsläpp av koldioxid från våra egna processer och produkter till år 2045.

Drönarbild och bilväg och järnväg bredvid varandra, mot horisonten.

Miljötillstånden avgörande

Vår möjlighet att lyckas med omställningen bygger på snabbare, mer effektiva och mer förutsägbara tillståndsprocesser.

Flygbild över industriområde

Banbrytande anläggning byggs i Gällivare

Industrialiseringen av HYBRIT-tekniken tar sin början i Gällivare, där det planeras för en första anläggning för produktion av 1-1,5 miljoner ton koldioxidfri järnsvamp.

En vy över snötäckta fjäll

Vår insats för klimatet

Vår produktion hör redan idag till de mest klimateffektiva i världen, men nu ska vi bli ännu bättre för vår egen och planetens framtid.

Fabriksbyggnad med HYBRIT-logga

Vad är Hybrit?

I Hybrit revolutionerar vi järn- och stålindustrin. I stället för kol och koks använder vi el och vätgas för att förädla järnmalm och framställa fossilfritt stål.