Finansiell information

En förutsättning för vår omställning till att bli koldioxidfria är att vi är lönsamma och konkurrenskraftiga här och nu. Morgondagens framsteg möjliggörs idag.

Års- och hållbarhetsredovisning

2021 var ett historiskt starkt år för LKAB ekonomiskt. Samtidigt har viktiga framsteg gjorts i den omställning som är avgörande för framtiden.

Kvinna håller i platta utomhus.

Delårsrapport

Starkt resultat under Q4 2022, men fortsatt osäkerhet framåt.

Finansiering

Vi finansieras av det egna kassaflödet och externa lån, framför allt företagsobligationer.