Finansiell information

2021 var ett historiskt starkt år för LKAB ekonomiskt. Samtidigt har viktiga framsteg gjorts i den omställning som är avgörande för framtiden.

Kvinna håller i platta utomhus.

Delårsrapport

Fortsatt starkt resultat för första kvartalet 2022.

Finansiering

Vi finansieras av det egna kassaflödet och externa lån, framför allt företagsobligationer.