Finansiell information

En förutsättning för vår omställning till att bli koldioxidfria är att vi är lönsamma och konkurrenskraftiga här och nu. Morgondagens framsteg möjliggörs idag.

Kvinna i skyddshjälm studerar sten genom en lupp

Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid

2022 var ett av våra mest framgångsrika år. Vi gjorde framsteg i flera avseenden, men de svåraste utmaningarna ligger ännu framför oss och i många fall utanför vår kontroll.

Kvinna håller i platta utomhus.

Delårsrapport

Starkt resultat för 2023 men fortsatta utmaningar framåt.

Finansiering

Vi finansieras av det egna kassaflödet och externa lån, framför allt företagsobligationer.