Finansiell information

En förutsättning för vår omställning till att bli koldioxidfria är att vi är lönsamma och konkurrenskraftiga här och nu. Morgondagens framsteg möjliggörs idag.

Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid

Vi lämnar ännu en starkt år bakom oss 2023; med en nettoomsättning på närmare 43 miljarder kronor och ett rörelseresultat på cirka 16 miljarder kronor.

Kvinna håller i platta utomhus.

Delårsrapport

Kraftigt försämrat resultat under Q1 2024 till följd av urspårningarna på Malmbanan.

Finansiering

Vi finansieras av det egna kassaflödet och externa lån, framför allt företagsobligationer.