Dagens avfall blir morgondagens resurser

Här i Norrbotten sker just nu en stor omställning där vi på LKAB planerar att förvandla dagens gruvavfall till viktiga resurser. Som hela världen behöver. Och faktum är att det kan göra Norrbotten till ett riktigt nav för kritiska mineral. Mitt i mitten. Där allting händer. Vi planerar att utvinna:

Sällsynta jordartsmetaller till permanentmagneter, som används i bland annat elbilar, vindturbiner och elektronik.
Fosfor till mineralgödsel, vilket är kritiskt viktigt för den globala livsmedelproduktionen.
Gips som räcker till alla svenska byggen.

Framväxten av en ny industri i Norrbotten

I Luleå planeras en industripark för utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller.

Händelsernas centrum?
Allt börjar i gruvan. Närmare bestämt i vår järnmalmsgruva i Gällivare. Här planerar vi att ta vara på dagens gruvavfall och vidareförädla det till produkter som världen behöver. I Luleå sker sedan utvinningen av kritiska råvaror för vår omställning.
Förnybar energi, elbilar och mat?
Råvarorna som utvinns behövs i vårt samhälle. Sällsynta jordartsmetaller används bland annat i elbilar och vindkraftverk, och fosfor är en viktig beståndsdel i mineralgödsel för att vi ska få mat på bordet.
Magin föds i Norrbotten.
Gemensamt kan vi bidra till att göra Europa självförsörjande av viktiga råvaror och på så vis minska vårt beroende av nationer långt bort. Hur häftigt och viktigt är inte det?
Fosfor för mineralgödsel

Krönika

LKAB kan öka Europas självförsörjning

De senaste årens intensiva prospekteringsarbete har gett resultat för LKAB. Mineraltillgångarna ökar för järnmalm, fosfor och sällsynta jordartsmetaller.

Krönika

Fosfor från gruvavfall ger mat på bordet

Jordbruket och gruvnäringen upplevs nog av många som branscher som står långt ifrån varandra. Men de hänger faktiskt ihop.

Krönika

Råvaror ska utvinnas och förädlas här

Billigt, bekvämt och långt borta, med miljö-konsekvenserna utom synhåll. Men nu ska det bli ändring på det. Mer råvaror ska utvinnas och förädlas här hemma.

Våra processer

Vår vision är att producera kritiska råmaterial genom elektrifierade processer som drivs av förnyelsebar energi, egen produktion av insatsmedel och med ett råmaterial som är återvunnet.