Våra produkter och tjänster

Kärnan i vår affär utgörs av högförädlade järnmalmsprodukter som pellets och fines. Vi erbjuder också andra tjänster och produkter, exempelvis bergförstärknings- och verkstadstjänster samt olika typer av betong och sprängämnen.

Järnmalmspellets
Ett av våra upplag med järnmalmspellets. Foto: Fredric Alm.

Den magiska magnetiten

Vår råvara, järnmalmen, bryter vi i våra gruvor i Kiruna och Gällivare kommun. Den består i huvudsak av magnetit, en gråsvart järnoxid som också brukar kallas svartmalm. Magnetiten är naturligt magnetisk och dessutom klimatsmart, då den kräver mindre extern energitillförsel vid anrikning och pelletstillverkning.

LKAB har ett av världens energisnålaste pelletsverk, i vilket vi i huvudsak förädlar järnmalmen till masugnspellets och direktreduktionspellets.

80%
LKAB bryter hela 80 procent av all järnmalm inom EU.
60%
I vår förädlingsprocess återvinns 60 procent av värmen som produceras.
30
LKAB Minerals säljer ett 30-tal industrimineral.

Våra järnmalmspellets

Att använda pellets istället för sinter (lite större stycken av järnmalm) i kundernas råjärnsprocesser sparar utsläpp vid stålverken. Den höga koncentrationen av järn i våra pellets medför även lägre utsläpp vid järnframställning hos kunderna.

Masugnspellets används vid stålframställning och är redo för masugnen redan vid leverans. Vår produkt ger ett stort mervärde i den processen, eftersom den innehåller olika mineral som förbättrar högtemperaturegenskaperna.

Kunder som framställer stål i elektrostålugnar använder istället våra direktreduktionspellets, som brukar förkortas DR-pellets. Vår höga pelletskvalitet genererar mindre slagg, lägre energiförbrukning, högre produktivitet samt lägre underhåll och slitage i stålframställningen.

Fines

Fines är fint krossad järnmalm som våra kunder smälter ihop till stycken som kallas sinter. Även den används för att tillverka järn i masugnar. Precis som med våra pellets så är järnhalten mycket hög även i vår fines; den uppgår till över 70 procent, vilket gör den eftertraktad på marknaden.

Nästa generations produkter

Våra kunders behov håller på att förändras. När världen ställer om leder LKAB omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Nästa generations järnmalmsprodukter är koldioxidfria och redan under utveckling.

Läs mer om järnsvamp

Våra andra produkter och tjänster

En kombination av forskning och utveckling och kundsamverkan har breddat vår portfölj med egenutvecklade och innovativa produkter och tjänster.

Dotterbolagen inom LKAB-koncernen är viktiga kuggar som samverkar och får produktionskedjan av järnmalmsprodukter att fungera, men de levererar också till externa kunder.

Utöver järnmalmen, så säljer vi numer också bland annat ett 30-tal industrimineral, borrsystem och sprängämnen. Vi tillhandahåller även lägenheter i Kiruna, Gällivare och Luleå samt tjänster inom mekanik och entreprenader.

Barn med surfplatta

Järnmalm och mineral i din vardag

Våra produkter finns i mobiltelefoner, cyklar, barnvagnar, elbilar, vägar och byggnader runt om i världen.