Våra produkter och tjänster

LKAB är en pålitlig, hållbar och långvarig leverantör av högförädlade järnmalmspellets och fines, samt andra tjänster och produkter som mineral, betong, sprängämnen, bergförstärkning, maskinbearbetning och stålkonstruktion.

Maskin under jord

Allt börjar i gruvan

LKAB har sedan 1890 vuxit till en internationell koncern. Idag säljer vi hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter till kunder i hela världen, men verksamhetens hjärta är fortsatt i gruvan.

Järn, med den kemiska beteckningen Fe, är världens i särklass viktigaste och billigaste metall. I naturen är järnet kemiskt bundet till syre, vatten, koldioxid eller svavel i olika mineral. Järnmalm är en term som betecknar fyndigheter av järnrika mineral med nog hög järnhalt för att kunna utvinnas kommersiellt.

LKAB grundades 1890 för att börja utvinna järnmalm från fyndigheter i Gällivare och Kiruna. Under åren som gått sedan dess har vår verksamhet vuxit – idag är vi en internationell gruv- och mineralkoncern som säljer ett antal produkter och finns världen över.

Grunden för vår utveckling har varit forskning och utveckling liksom nära samverkan internt och med våra kunder. Det är ett arbete som intensifierats ännu mer i samband med vår omställning till en mer hållbar gruv- och mineralindustri.

I vår produktportfölj finns idag förutom järnmalmsprodukter ett 30-tal industrimineral, borrsystem, sprängämnen och verkstadstjänster. Våra dotterbolag levererar dessutom inte bara till andra kunder utan är även centrala för vår egen produktionskedja.

Skepp ligger för ankar i Narvik

Från gruva till hamn

Vi producerar mest järnmalm i Europa. Den bryts i Norrbotten och skeppas till resten av världen via Narvik och Luleå.

Järnmalmspellets

Järnmalm

Järnmalmen vi utvinner är vår främsta råvara och består av magnetit, en gråsvart järnoxid som också kallas svartmalm. Det som gör våra järnmalmsprodukter speciella är deras höga och jämna kvalitet.

En stor del av världens järnmalmsgruvor bryter mestadels hematit eller hematit/goetit. I våra gruvor i Kiruna och Gällivare utvinner vi främst höggradig magnetit som utgör råvaran i vår produktion av anrikade järnmalmsprodukter.

Magnetiten är naturligt magnetisk och dessutom klimatsmart, då den kräver mindre extern energitillförsel vid anrikning och pelletstillverkning. LKAB har utöver det ett av världens energisnålaste pelletsverk, i vilket vi i huvudsak förädlar järnmalmen till masugnspellets och direktreduktionspellets men också fines.

Hand full med järnmalmspellets
Kupade händer med järnmalm

Våra produkter och tjänster

Järnmalmspellets och fines

LKAB:s kärnprodukter är järnmalmspellets och fines baserade på magnetit. Båda produkterna är högt anrikade samt kräver mindre energi och generar mindre slagg i stålproduktion än alternativen.

Mineral

Minelco AB grundades 1989 i Luleå. Sedan dess har bolaget expanderat och blivit en del av LKAB som LKAB Minerals. I takt med tiden har utbudet ökat, från att leverera ett mineral till ett 30-tal.

Redan från starten var LKAB Minerals affärsidé att utveckla produkter för andra branscher än stålindustrin av det vi bryter i våra gruvor. Idag finns vår verksamhet i 12 länder och portföljen har breddats till ett 30-tal mineral med 100-tals applikationsområden.

Mineral är fasta oorganiska ämnen som finns i naturen. Varje mineral har unika egenskaper och definieras av en distinkt kemisk sammansättning och struktur. Vi förädlar och vidareutvecklar våra mineralprodukter för att förbättra och anpassa de funktioner och egenskaper som gör produkterna användbara i specifika sammanhang inom allt från jordbruk till industriell konstruktion och beläggning.

Berg och betong

LKAB Berg & Betong levererar sedan 1961 betong och entreprenader av högsta kvalitet, först som ett familjeföretag och nu som en del av LKAB. Vi är en ledande leverantör inom hållbar och kvalitetsmedveten betongtillverkning, bergarbeten och krossning.

LKAB Berg & Betong levererar till och utför entreprenader för både koncernbolaget och andra kunder. Förutom att vi driver orter i LKAB:s gruvor så har vi huvudansvaret för bergförstärkning inkluderat bultning, nätning, kabelbultning och betongsprutning i samma gruvor och till Zinkgruvan utanför Askersund.

Vi har en de största produktionerna av betong i Sverige med toppmoderna fabriker i Kiruna och Gällivare. I produktionen återanvänder vi sidoberg – ett restmaterial från gruvbrytningen. Det är ett smart och effektivt kretslopp. Vi jobbar också hårt och målmedvetet för att utveckla en helt koldioxidfri värdekedja.

Borrigg

Borrsystem och -tjänster

LKAB Wassara grundades 1988 och har varit i framkanten av vattendriven borrteknik i över 30 år. Vi utvecklar, tillverkar och säljer energieffektiva, högpresterande borrprodukter och system för både yt- och underjordsborrning och mätning.

Idag används LKAB Wassaras lösningar av ledande gruv-, konstruktions- och geotermiska företag runt om i världen. Vi hjälper dem att uppnå sina borrmål samtidigt som de upprätthåller de högsta standarderna för säkerhet och hållbarhet.

LKAB Wassara erbjuder en rad borrsystem och verktyg som använder en unik vattendriven teknik för att leverera överlägsen borrprestanda och miljömässig hållbarhet. Varje produktkategori är designad för att möta specifika borrbehov, vilket ger exceptionell prestanda, hållbarhet och anpassningsförmåga.

LKAB Mekaniska Verksamhetsbild Fotograf: Hans-Olof Utsi

Mekaniska tjänster och komponenter

LKAB Mekaniskas har sedan starten 1975 spelat en viktig roll i koncernens tekniska och produktiva tillväxt. Vi utvecklar, konstruerar och levererar tjänster och komponenter inom maskinbearbetning och stålkonstruktion.

LKAB Mekaniskas erfarenhet och kunnande har resulterat i uppdrag för bland andra Atlas Copco, Sandvik och NASA. Vi arbetar med allt från serviceinsatser till underhållsstopp i industrin. Med två stora verkstäder i Kiruna har vi också hög kapacitet för tillverkning av maskindelar och stålkonstruktioner.

Vi reparerar och underhåller bland annat fläktar, varmluftsugnar, kolanläggningar och rökgasreningar, samt har producerat allt ifrån lättviktskomponenter för satelliter till lyftarmar med kapacitet om 60 ton, avsedda för slaggtruckar vid smältverk. 

Produkter kimit

Sprängämnen och laddfordon

LKAB:s behov av högkvalitativa, effektiva och funktionssäkra sprängämnen till gruvbrytningen blev startskottet för LKAB Kimit, som grundades 1975. Idag säljer vi emulsionssprängämnen i bulk och paketerad form samt tillverkar laddfordon.

Vi tillverkar, lagerför och distribuerar vi emulsionssprängämnen i bulk och paketerad form. LKAB Kimit är idag en av Sveriges största sprängämnestillverkare – vår fabrik i Kiruna står för en tredjedel av Sveriges totala produktion.

Huvudprodukten heter Kimulux och är ett CE-märkt och vattenresistent emulsionssprängämne av högsta kvalitet. Vi säljer även KP-primer, kapselförstärkare, booster och gasningsvätskor samt tillverkar och tillhandahåller laddfordon för att säkerställa trygg hantering av de sprängmedel vi producerar.

Man med fjärrkontroll står vid laddfordon

Vårt produktutbud

Vill du veta mer om våra sprängämnen och laddfordon eller söker information och datablad om kvalitet och säkerhet?

Järnsvamp

Framtida produkter

För närvarande utvecklar LKAB flera produkter som kommer vara en stor del av vår kärna i framtiden. Det handlar framför allt om järnsvamp och kritiska mineral, som är viktiga i den globala omställningen mot en mer hållbar framtid.

Världen står inför en stor utmaning i att ställa om mot en hållbar framtid. Till det vill vi i ännu högre grad bidra genom att producera ett antal nya produkter som bland annat kommer göra att vi i Europa i högre grad blir självförsörjande och exempelvis kan producera koldioxidfritt stål.

Kärnan i denna utveckling är:

  • att gruvbrytningen liksom alla andra delar av värdekedjan blir koldioxidfri
  • ökad cirkularitet när vi utvinner mineral från det som idag skulle blir gruvavfall
  • våra kunniga medarbetares nära samarbete med kunder och leverantör

Följ länkarna nedan för att läsa mer om framtidens produkter och vår omställning.