LKAB och klimatet

Järn- och stålindustrin står idag för sju procent av de globala utsläppen av koldioxid. Vi är medvetna om att vi bär ett stort ansvar. Genom vår omställning går vi från att vara en stor del av problemet till en viktig del av lösningen.

Vår gruvbrytning och förädling hör redan idag till de mest klimateffektiva i världen. Trots det orsakar LKAB:s verksamhet direkta utsläpp på 700 000 ton koldioxid årligen. Det innebär att vi är den fjärde största utsläpparen i Sverige. Vi måste bli bättre!

2045
ska vi vara nere på noll koldioxidutsläpp från alla våra processer och produkter.

De allra största utsläppen kommer senare i kedjan – när våra järnmalmspellets ska bli till färdigt stål. Vi kan själva förädla våra produkter ytterligare ett steg och gå från dagens fines, alltså finkrossad järnmalm, och pellets till koldioxidfri järnsvamp tillverkad med hjälp av vätgas.

Genom att göra det kan vi bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen med 40-50 miljoner ton varje år. Det motsvarar hela Sveriges utsläpp av växthusgaser idag.

Vy över fjällmiljö
Foto: Fredric Alm

LKAB ska leda utvecklingen av vår industri och leverera koldioxidfritt järn till det stål som är nödvändigt för att bygga framtidens hållbara värld.