LKAB inleder samarbete med NCC och Peab för sin gröna omställning

19 juni 2024

LKAB stärker sitt strategiska partnerskap med ledande svenska byggbolag inför den planerade expansionen och omställningen av verksamheten. LKAB har tecknat avtal om långsiktiga strategiska samarbeten med NCC och Peab kring planerna att starta koldioxidfri järnsvampstillverkning i Malmfälten. Avsiktsförklaringarna handlar både om nya anläggningar och gemensamt utvecklingsarbete.

LKAB står inför ett av de största industriprojekten i svensk historia där företaget ska utveckla produktion av koldioxidfri järnsvamp. Investeringarna ställer exceptionella krav på kompetens, logistik och ledarskap.

– Vi planerar idag för en successiv expansion och omställning av vår verksamhet för att stärka vår konkurrenskraft och få ner koldioxidutsläppen i järn- och stålindustrin under en lång period av stora investeringar i norr med början i Gällivare. För oss är det viktigt att knyta till oss partners med kompetens, kapacitet och erfarenhet av den typen av utmaningar vi ser framför oss, säger Jan Moström vd och koncernchef LKAB.

I det fördjupade samarbetet med Peab ingår bland annat en avsiktsförklaring mellan parterna kopplat till en utförandeentreprenad av LKAB:s planerade vätgasanläggning för Hybrit-demon, inklusive infrastruktur och grundläggningsarbeten samt hamnarbeten i Luleå.

– Vi är stolta över att, som strategisk partner till LKAB, spela en viktig roll i omställningen av deras verksamhet. Peab har lång erfarenhet av stora industriprojekt i regionen där vi byggt allt ifrån fabriker till logistikanläggningar och större hamnar. Genom ett tidigt samarbete skapar vi de bästa möjligheterna till ett effektivt genomförande, en kvalitativ produkt och en nöjd kund, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab.

I det strategiska samarbetet mellan LKAB och NCC ingår bland annat en avsiktsförklaring kring en direktreduktionsanläggning och kringliggande infrastruktur i Gällivare. Bolagen har redan inlett arbetet med planeringen för att kunna dela erfarenheter, information och kunskap för att ta fram konkreta lösningar till olika utvecklingsprojekt i Malmfälten som LKAB planerar att bygga de närmaste åren. Samarbetsavtalet har tecknats med det nya affärsområdet NCC Green Industry Transformation.

− Industrin står inför ett systemskifte och behöver helt nya och andra kompetenser jämfört med tidigare. Genom att komma in tidigt i processen för dessa banbrytande utvecklingsprojekt så kan vi som entreprenörer bidra med både resurser och specialistkompetens för att göra skiftet möjligt. Vi har en spännande tid framför oss tillsammans med LKAB, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Vi planerar idag för en successiv expansion och omställning av vår verksamhet för att stärka vår konkurrenskraft och få ner koldioxidutsläppen i järn- och stålindustrin under en lång period av stora investeringar i norr med början i Gällivare. För oss är det viktigt att knyta till oss partners med kompetens, kapacitet och erfarenhet av den typen av utmaningar vi ser framför oss

Jan Moström

Med finansiellt stöd från:

Documents