Koldioxidfri järnsvamp

Vi utvecklar produktionen av koldioxidfri järnsvamp. Därmed tar vi ett steg framåt i värdekedjan, ökar värdet på våra produkter och ger våra kunder direkt tillgång till det koldioxidfria järn som behövs för att bygga framtidens hållbara värld.

Järnsvamp

Järnsvamp, eller DRI (Direct Reduced Iron), är en mer förädlad produkt än järnmalmspellets. Medan pellets innehåller syre och måste reduceras, alltså vidareförädlas, så är järnsvamp rent och färdigt järn.

Produkten i sig är inget nytt, järnsvamp produceras på många håll i världen, men vi på LKAB ska göra det med hjälp av fossilfri teknik och över tid helt utan koldioxidutsläpp. Det är unikt och det vi syftar på när vi säger att vi ska ta ett steg framåt i värdekedjan.

Framtidens ord: Järnsvamp.
50
Vi bidrar till att sänka de globala utsläppen av koldioxid med 40-50 miljoner ton, lika mycket som hela Sveriges utsläpp idag.
2060
Vi säkrar framtiden för oss själva och våra verksamhetsorter bortom 2060.

Klimatnyttan

Våra pellets hör redan idag till de mest klimateffektiva i världen men vår verksamhet orsakar ändå stora utsläpp av koldioxid. Stora utsläpp uppstår dessutom senare i processen när pelletsen förädlas vidare hela vägen till färdigt stål.

Genom att i stället förse våra kunder med färdigt, koldioxidfritt järn kan vi hoppa över ett steg i kedjan. På det sättet kan vi bidra till att sänka de globala koldioxidutsläppen med 40-50 miljoner ton årligen. Det motsvarar Sveriges alla utsläpp av växthusgaser – en enorm insats för klimatet. Vi går från att vara en del av problemet till att bli en del av lösningen.

Läs mer om LKAB och klimatet

Ett steg framåt för affären

Vi ser mer än klimatnyttan i det här – det är också en förutsättning för att LKAB ska överleva. I och med att vi tar steget till koldioxidfri järnsvamp kan vi ta mer betalt för det vi säljer och det ger oss förutsättningar att tredubbla omsättningen fram till 2050.

För att få bort stålindustrins utsläpp behöver masugnarna ersättas med ljusbågsugnar, där stålskrot kan återvinnas. Enbart skrot kommer dock inte att räcka för världens behov och därför kommer även i fortsättningen ny järnmalm behövas. Dagens järnmalmspellets fungerar inte i ljusbågsugnar, det gör järnsvamp. Kort sagt: vi måste göra det här.

Fabriksbyggnad med HYBRIT-logga

Hybrit

Tillsammans med SSAB och Vattenfall ska vi revolutionera stålindustrin! Istället för att tillverka tål på traditionellt vis, med kol, är målet med Hybrit-projektet att utveckla teknik för att använda vätgas istället, med vatten som restprodukt.

Läs mer om Hybrit

Vår omställning

Vi är mitt inne i den största omställningen i vår 130-åriga historia och kanske den största industriinvesteringen någonsin i Sverige. Till 2045 ska alla våra processer och produkter vara koldioxidfria.