Fabriksbyggnad med HYBRIT-logga

Framtida leverantör av koldioxidfri järnsvamp

Kärnan i vår omställning är övergången till koldioxidfri järnsvamp (HBI). Vi ska använda vätgas från fossilfri el i reduktionsprocessen istället för kol och koks. Restprodukt? Helt vanligt vatten, i stället för koldioxid.

Tillsammans med våra partners i HYBRIT-projektet, SSAB och Vattenfall, är vårt mål att utveckla en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktion, med potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med så mycket som tio procent.

Det här sker inte över en natt – vår produktionskapacitet för järnsvamp kommer att byggas upp successivt med hjälp av ny, innovativ och cirkulär teknik. På det här sättet kan vi stärka vår position i värdekedjan och öka värdet på det vi säljer genom en än mer förädlad produkt, samtidigt som vi möjliggör betydligt minskade koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan. Under tiden kommer vi fortsätta vara en stabil och pålitlig leverantör av järnmalmspellets och andra järnmalmsprodukter under många år framöver.

Järnmalmspellets

Vätgas ger bättre produkt

Omfattande tester vid pilotanläggningen i Luleå och forskningssamarbete inom HYBRIT visar att vår järnmalm, direktreducerad med hjälp av vätgas enligt HYBRIT-processen, ger en produkt av överlägsen kvalitet. Det här kan ge inte bara stora klimatfördelar, utan också förbättra industriella processer och produkter.

Flygbild över industriområde

Historisk omställning tar avstamp i Gällivare

Övergången till koldioxidfri järnsvamp börjar i Gällivare, där vår nya demonstrationsanläggning blir startpunkt för en industriell implementering av HYBRIT-processen. Den här historiska anläggningen beräknas producera cirka 1-1,5 miljoner ton järnsvamp årligen.

Drönarbild över älv i skogslandskap

Stegvis omställning för klimatet

LKAB:s stegvisa omställning till koldioxidfria produkter och processer 2045 har potential att minska koldioxidutsläppen hos våra kunder runt om i världen med 40-50 miljoner ton per år, motsvarande närmare hela Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. Vi går från att vara en av Sveriges största utsläppare till att bli en del av lösningen.