En ny världsstandard för hållbar gruvbrytning

Allt börjar i gruvan. Så även den största omställningen i vår historia. Genom smart ny teknologi och nya arbetssätt ska vi sätta en helt ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup.

Man framför upplyst maskin i underjordsmiljö.
Foto: Fredric Alm

Redan nu bryter vi vår malm i två av världens största underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget, över 1 000 meter ner. När vi nu går ännu djupare och samtidigt ska minska vår klimatpåverkan så måste vi hitta nya sätt att bryta på.

För att ta oss an den här utmaningen har vi påbörjat en resa tillsammans med några av Sveriges största och mest innovativa industriföretag: ABB, Epiroc, Sandvik och Combitech. Tillsammans skapar vi framtidens koldioxidfria, digitaliserade och automatiserade underjordsgruvor.

2030
Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm ännu djupare i våra gruvor.
2000
Vi måste nå djup ner mot, eller bortom, 2 000 meter.
Ny världsstandard för gruvbrytning.

Människan i centrum

Framtidens gruvdrift kommer inte att se ut som idag, men det betyder inte att jobben försvinner. Däremot kommer arbetets innehåll att se annorlunda ut för många av våra medarbetare.

Just nu utvecklas de nya, innovativa lösningarna som behövs. Med hjälp av digitalisering och ny teknik blir arbetet i gruvan enklare, säkrare och mer effektivt – allt med människan i centrum.

Drönare och robotar, till exempel robothunden Spot, hjälper till att samla in information som kan användas av medarbetarna för att ta snabbare och bättre beslut. Svårtillgängliga delar av gruvan blir lättare och säkrare att nå, samtidigt som autonoma och manuellt körda fordon jobbar sida vid sida för att lösa uppgifterna.

Malmen fortsätter mot djupet

Vi har två av världens största underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget. Nu måste vi gå ännu djupare – mycket djupare. Med det kommer också större avstånd, högre bergspänningar och ökade kostnader. Det är en utmaning vi måste lösa.

Tack vare stora satsningar på prospektering vet vi nu att malmkropparna i alla våra gruvor fortsätter mot djupet. Det finns goda möjligheter för fortsatt brytning bortom 2060, men det kommer att kräva jätteinvesteringar i ny infrastruktur, nya brytningsmetoder och nya arbetssätt.

Det handlar om att fortsätta bryta järnmalm på ett ännu säkrare sätt på större djup och samtidigt fortsätta tjäna pengar. Det gör vi genom automatisering, digitalisering och elektrifiering. I framtidens gruva kan vi lösa våra arbetsuppgifter effektivt och utan avbrott.

Sustainable Underground Mining

2018 drog vi tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvo igång ett utvecklingsprojekt för att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup. Då kallade vi det SUM, Sustainable Underground Mining.

Vår omställning

Vi är mitt inne i den största omställningen i vår 130-åriga historia och kanske den största industriinvesteringen någonsin i Sverige. Till 2045 ska alla våra processer och produkter vara koldioxidfria.

Läs mer om omställningen