Försäljning och support för LKAB:s produkter och tjänster

Vår kärnaffär är att sälja högförädlade järnmalmsprodukter och mineral, men vi säljer också produkter inom borrning, betong, grus, sprängmedel och maskiner såväl som tjänster inom bergarbeten, brytning, stålkonstruktion och maskinbearbetning.

30
Vi säljer ett 30-tal industrimineral till kunder över hela världen.
80%
LKAB bryter hela 80 procent av all järnmalm inom EU.
12
Vi finns i tolv länder, men har hela världen som arbetsplats.
Vy över gruvområdet i Kiruna

En koldioxidfri framtid

LKABs strategi ger förutsättningar för omställningen till koldioxidfria processer och produkter senast 2045.

Skepp ligger för ankar i Narvik

Customer online

I Customer online får du som kund tillgång till information om dina leveranser, såsom volymer och produktanalyser.