Tillstånden avgörande för LKAB:s framtid

Vår möjlighet att lyckas med den gröna omställningen bygger på snabbare, mer effektiva och mer förutsägbara tillståndsprocesser.

Vybild mot industriområdet i Kiruna i vinterlandskap.
Drönarbild och bilväg och järnväg bredvid varandra, mot horisonten.

Utan miljötillstånd, ingen gruva

För att nå våra mål och fortsätta bryta järnmalm på ett hållbart sätt behöver vi miljötillstånd. Utan dem kan vi inte fortsätta verksamheten; miljömässig hållbarhet och att leva upp till våra tillståndsvillkor är av största vikt för oss.

Vi driver i dag fyra omfattande tillståndsprocesser som var och en är avgörande för vår framtid och vår affär.

Beviljas tillstånden och vi lyckas med vår omställning kan vi säkra lönsamheten för LKAB över lång tid framöver samtidigt som vi bidrar till att sänka årliga koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan med lika mycket som hela Sveriges utsläpp av växthusgaser idag. Dessutom kan vi hjälpa till att säkra Europas självförsörjning av strategiska metaller som sällsynta jordartsmetaller och fosfor för jordbruket.

5,7 miljarder ton

LKAB har identifierat mineralreserver på mer än 1,1 miljarder ton och mineraltillgångar på cirka 4,6 miljarder ton i Svappavaara, Malmberget och Kiruna.

80 procent

LKAB är en viktig leverantör av järnmalmsprodukter och stod för majoriteten av järnmalmsproduktionen inom EU under 2023.

40-50 miljoner ton

Övergången till koldioxidfria produkter kan spara 40-50 miljoner ton koldioxid årligen hos våra kunder. Det motsvarar hela Sveriges nuvarande utsläpp av växthusgaser.

Därför behövs miljötillstånden

Framtiden behöver stål och kritiska mineral. Våra metaller behövs för att förse en växande värld med stål. Våra mineral behövs för att dagens moderna teknologi, till exempel mobiltelefoner, elbilar och vindkraftverk, ska fungera.

Trots den klimatpåverkan vi har – vi står idag för ungefär 4% av svensk industris samlade utsläpp – behövs våra produkter mer än någonsin.

Så, att nå vårt mål om noll koldioxidutsläpp från egna produkter och processer och leda järn- och stålindustrin mot en hållbar framtid är betydelsefullt både för Sveriges klimatarbete och för att nå FN:s globala mål och Agenda 2030. Vi kan fortsätta bryta högkvalitativ järnmalm, förse världen med kritiska råmaterial, ha utvinning och produktion av fosfor och sällsynta jordartsmetaller i Sverige, och bidra till att göra EU självförsörjande.

Så fungerar tillståndsprocessen

Miljöståndsprocessen är väldigt omfattande – det ska den vara – och tar hänsyn till allt ifrån direkt påverkan på närmiljö och omgivande natur, i form av exempelvis mark vi tar i anspråk, deponering av avfall, seismisk aktivitet och damning, till mer abstrakta aspekter som ekonomisk och social hållbarhet.

Illustration över tillståndsprocessen.

Vi är övertygade om att det inte finns någon motsättning i snabbare och mer effektiva men samtidigt korrekta tillståndsprövningar med hög kvalitet, som drivs på ett ansvarsfullt sätt.