Vad vi gör

LKAB erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter för en internationell marknad. Vi leder också den gröna omställningen av järn- och stålindustrin genom att utveckla järnsvamp och andra koldioxidfria processer och produkter.

Starkt resultat men fortsatt utmaningar framåt

Med ännu ett resultatmässigt starkt år 2023 i ryggen fortsätter vi vår resa mot en hållbar framtid, men framåt finns fortsatt stora utmaningar.

Flygbild över Kiruna
Man på LKAB flyger drönare

En ny världsstandard

Tillsammans ska vi sätta en ny världsstandard för gruvbrytning, producera koldioxidfri järnsvamp och utvinna kritiska mineral.

43
Under 2023 omsatte vi 43 miljarder kronor.
80%
LKAB bryter hela 80 procent av all järnmalm inom EU.
12
Vi finns i tolv länder, men har hela världen som arbetsplats.
Borrigg
Skepp ligger för ankar i Narvik

Från gruva till hamn

Vi producerar mest järnmalm i Europa. Det är vår kärnprodukt, som bryts i Norrbotten och skeppas till resten av världen via Narvik och Luleå.

Barnen på Frostmofjället - en föreställning på Norrbottensteatern. Foto: Magnus Stenberg.

Ett hållbart samhälle

Sedan LKAB grundades har vi varit samhällsbyggare. Idag märks det i samhällsomvandlingarna, insatser för ungas utbildning samt vårt engagemang för kultur och idrott.

lkab_miljo_mertainen_151118_0522.jpg

Insatser för miljön

Vi arbetar ständigt med bland annat förebyggande åtgärder och uppföljning samt anordnar samråd och rapporterar till tillsynsmyndigheter.

Luleå

Samråd

Vi genomför just nu samråd för två stora utvecklingsprojekt i omställningen.

Barn med surfplatta
Kvinna cyklar efter grusväg i solsken

Järnmalm och mineral i din vardag

Med järnmalm som vår startpunkt har vi utvecklat ett brett spann av innovativa tekniker, produkter och tjänster som många idag tar för givna i sin vardag.