Norra Scen tar Almedalen från gruvan till rymden

10 juni 2024

Hur bygger vi det fossilfria samhället? Vilken påverkan har säkerhetsläget på industrins omställning och behovet av infrastruktur och beredskap i norr? Och hur kan svensk rymdforskning bidra till hållbarhet på jorden? Välkomna till Norra Scen i Almedalen – här möts de viktigaste perspektiven, från gruvan till rymden.

Norra Scen är ett samarbete mellan Region Norrbotten, LKAB och Luleå tekniska universitet. För tredje året i rad sätter vi fokus på några av samtidens viktigaste frågor. Den 25 juni öppnar vi upp vår arena för samtal om framtidsfrågorna och utmaningarna som ställs på sin spets i Norrbotten, men är hela Sveriges angelägenhet.

Den gröna omställningen, och den samhällsomvandling som måste gå i takt med den, har fått stor uppmärksamhet. Men den har också satt fingret på svagheterna i det svenska samhällsbygget. För hinner vi bygga framtidens energisystem när ett enskilt tillstånd kan ta årtionden från ansökan till verklighet? Vad händer när järnmalmen samlas på hög för att infrastrukturen bryter samman? Hur hanterar vi alla intressekonflikter som följer på omställningen? Och är Sverige redo och rustat för att möta den nya säkerhetspolitiska verkligheten?

På Norra Scen kommer seminarierna att beröra EU:s klimatpolitik, energibehoven, den nya rymdkapplöpningen, kulturens betydelse, livsmedelsförsörjning, befolkningsutveckling, behoven av ny infrastruktur och många andra frågor som formar morgondagens Sverige.

Norra Scen – arena för grön omställningarrangerades första gången sommaren 2022. Syftet är att bygga en mötesplats där kunskap fördjupas, samtal förs och nätverk byggs. Även i år blir det intressanta panelsamtal, där de medverkande delar med sig av kunskap, insikter och perspektiv. Efter fjolårets succé bjuder vi återigen in till rundabordssamtal där alla kan delta.

Precis som i fjol har Region Norrbotten erbjudit alla länets kommuner ett förmånligt upplägg för att underlätta närvaro i Almedalen. I år har nio kommuner valt att följa med för att synas, höras, skapa relationer och möta beslutsfattare.

– Den gröna omställningen rymmer en enorm potential för hela Sverige. Men den rymmer också utmaningar som måste lösas på det nationella planet. Därför måste vi i Norrbotten lyfta frågorna på den nationella scenen, säger Anders Öberg (S), regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten.

I år kommer en minister, en landshövding, riksdagsledamöter, partiledare, mediechefer, forskare och beslutsfattare från offentlig sektor och näringslivet till tältet på Fiskargränd 5.

– Vi är mitt i den största omställningen i vår historia, och samtidigt ser vi att infrastrukturen bryter samman. Det går inte ihop. Sverige har en unik möjlighet att kunna kombinera klimatnytta med stärkt konkurrenskraft och ökad säkerhet för Europa. Men för det krävs handlingskraft även från politiken. Ska satsningen lyckas måste vi också få tillgång till konkurrenskraftig el och en robust järnväg, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Idag riktas Europas och världens blickar mot norra Sverige för att hitta nycklarna till en hållbar framtid. På Norra Scen förenas politik och näringsliv med akademin för att staka ut vägen framåt.

– I år har universitetet fokus på Arktis ökade strategiska betydelse och framtidens rymdteknik. Två högaktuella områden inom vilka vi har mångårig forskning. Vi ser fram emot spännande samtal, där en av våra gäster är astronaut Marcus Wandt, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Hela programmet finns på Utveckla Norrbotten där även seminarierna livestreamas.
Region Norrbotten:  Norrbotten i Almedalen – Utveckla Norrbotten
LKAB:s Almedalssida: LKAB i Almedalen – LKAB
Luleå tekniska universitets Almedalssida: LTU i Almedalen | Luleå tekniska universitet

Kontakt: Mikko Viitala, LKAB, mikko.viitala@lkab.com, 070 309 8163

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Media

Documents