Bulkprodukter

LKAB Kimit

LKAB Kimit är en av Sveriges största enskilda sprängämnestillverkare och står för cirka en tredjedel av Sveriges totala produktion.

Produkter kimit

Produkter

Vår huvudprodukt heter Kimulux, ett sprängämne av högsta kvalitet. Produkten är en CE-märkt och vattenresistent emulsionssprängämne. Vi säljer även KP-primer, kapselförstärkare, booster och gasningsvätskor.

Kvalitet och säkerhet

Med över 40 års erfarenhet i branschen garanterar vi dig kvalitetssäkrade leveranser med säkerhetstänk i första rum. Till alla våra produkter medföljer fullständig data för en säker hantering och användning.

I korthet

LKAB Kimit är ett helägt dotterbolag till LKAB. LKAB Kimit tillverkar, lagerför och distribuerar egna emulsionssprängämnen i bulk och paketerad form. Företaget utvecklar och tillhandahåller även laddfordon för tunnel- och palladdning. Vi har en platt organisation där mångfald är viktig.