Bulkprodukter

LKAB Kimit tillhandahåller sprängämnen och laddfordon

Vi tillverkar, lagerför och distribuerar egna emulsionssprängämnen. För oss är kvalitet och säkerhet alltid högst prioriterat.

Vad vi gör

LKAB Kimit grundades 1975 och är ett helägt dotterbolag till LKAB. Vi är en av Sveriges största enskilda sprängämnestillverkare och står för cirka en tredjedel av landets totala produktion.

Produkter kimit
Man med fjärrkontroll står vid laddfordon

Kimulux och andra produkter

LKAB Kimits huvudprodukt heter Kimulux. Vi säljer även KP-primer, kapselförstärkare, booster, gasningsvätskor samt tillhandahåller laddfordon.