Flygbild över industriområde

Banbrytande anläggning för järnsvamp i Gällivare

I norra Sverige tar en revolution form. LKAB och Gällivare, en plats med en lång historia av gruvverksamhet, står nu i centrum för industrins omställning mot en hållbar framtid.

Tillsammans med Vattenfall och SSAB har vi sedan 2016 drivit HYBRIT, ett initiativ med syfte att skapa en helt fossilfri värdekedja från gruvan till färdigt stål – både ett enormt teknologiskt framsteg liksom en vision om en hållbar framtid för järn- och stålindustrin. Det här är inte bara en lokal angelägenhet: det kommer att ha stor påverkan på Norrbotten, Sverige och hela den globala gruvbranschen.

Fabriksbyggnad med HYBRIT-logga
Flygbild över industriområde

Demonstrationsanläggning nästa

Nu tar vi nästa steg, med planeringen av byggandet av en första produktionsanläggning för produktion av koldioxidfri järnsvamp på vårt industriområde i Malmberget. Genom att använda vätgas producerad med hjälp av förnybar energi i stället för kol i processen kan koldioxidutsläppen praktiskt taget elimineras.

Stöd från EU och Energimyndigheten

HYBRIT-initativet, och byggandet av demonstrationsanläggningen, har fått ta emot stöd från EU:s innovationsfond, CINEA, samt Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning.

Drönarbild över älv i skogslandskap

Tillstånd en nyckel

En förutsättning för att omställningen i Gällivare och Malmberget ska lyckas är att vi får ett nytt miljötillstånd för verksamheten. Just nu pågår processen för ett nytt grundtillstånd för vår verksamhet.

Mot en hållbar framtid

Produktion av koldioxidfri järnsvamp för fossilfritt stål är bara ett av benen i vår gröna omställning.