Kontakta försäljning och support

Behöver du support eller vill nå någon av våra säljare? Då kan du antingen mejla oss på våra generella mejladress eller personligen med hjälp av uppgifterna nedan.

Man i laboratorium
Järnmalmspellets.

Våra produkter och tjänster

Kärnan i vår affär utgörs av högförädlade järnmalmsprodukter som pellets och fines. Vi erbjuder också andra tjänster och produkter, exempelvis bergförstärknings- och verkstadstjänster samt olika typer av betong och sprängämnen.

Järnmalm

Är du intresserad av LKAB:s förädlade järnmalmsprodukter som pellets och fines. Vänligen kontakta försäljningsteamet för järnmalm.

Skicka mejl

Mineral

Vill du veta mer om magnetit och våra andra industriella mineral för applikationer utanför stålindustrin? Vänligen kontakta LKAB Minerals.

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för järnmalm

Dokument och instruktioner

LKAB har en mängd dokument tillgängliga för våra kunder, exempelvis våra certifikat och policys.