Reparation

Mekaniska reparationstjänster ska utföras med största möjliga noggrannhet. Men vårt motto är att de inte ska behövas så ofta. Därför delar vi vår kunskap med kund för att leverera långsiktigt hållbart underhåll.

Vi förespråkar reparation framför nyproduktion, det är hållbarhet ur fler än ett perspektiv. Bland våra tjänster ingår bland annat reparation av fläktar, varmluftsugnar, kolanläggningar och rökgasreningar. Andra exempel på reparationer vi utför är gruvfläktar, pumpar, växellådor och separatorer.

Garanti på funktionen av reparerade produkter i kombination med tester av artiklarna i vår egen verkstad säkerställer kvalitén på våra leveranser.

Vi utför också inspektioner och modifierar maskiner för förbättrad prestanda. Vårt team bistår också med kunskap om förbättringar och besiktar arbetet tillsammans med kund. Allt för att förhindra kostsamma störningar i produktionen.

Tusen meter under marken i världens djupaste underjordsgruva för järnmalm eller i pelletsverk som producerar dygnet runt – vår hemvist är krävande miljöer med lika krävande underhåll och reparationer.