Person i labbrock och skyddshandskar hanterar behållare med flytande ämne

Sprängämnen och laddfordon

Vår huvudprodukt inom sprängämnen heter Kimulux och är av högsta kvalitet. Vi säljer även KP-primer, sprängkapslar, booster, detonerande stubin och gasningsvätskor samt laddfordon.

Vi erbjuder effektiva lösningar för exempelvis ortdrivning, gruvbrytning, vägskärning och tunnelbyggen. Vid sidan om våra uppdrag för LKAB levererar vi bland annat tjänster och produkter till sprängtjänstföretag.

LKAB Kimit är en av Sveriges största enskilda sprängämnestillverkare och står för cirka en tredjedel av Sveriges totala produktion. Varje natt klockan 01.30 detonerar mellan 20 och 30 ton sprängämnen från oss enbart i LKAB:s gruva i Kiruna. Totalt tillverkar vi mer än 20 000 ton sprängämnen varje år – eller cirka 50 ton per dag.

Av vår totala produktion förbrukas ungefär 80 procent i LKAB:s gruvor i Malmfälten. Övriga kunder finns inom gruv- och anläggningsindustrin i främst Sverige men även i Norge och Finland.

För att säkerställa en trygg hantering av de sprängmedel vi tillverkar vi även laddfordon med egendesignad utrustning för att applicera emulsionssprängämnet i borrhål.

Kvalitet och säkerhet

Med över 40 års erfarenhet i branschen erbjuder vi kvalitetssäkrade leveranser där säkerheten alltid är högst prioriterad. Till alla våra produkter medföljer fullständig data för säker hantering och användning – du hittar dem genom att följa länken nedan.

Om olyckan ändå skulle vara framme så har vi på LKAB Kimit en sprängämnesföreståndare med beredskap dygnet runt och en organisation som är redo att agera snabbt om en situation skulle uppstå.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är vår tillståndsgivande myndighet när det gäller explosiva varor.

Bulkprodukter

Kimulux är ett CE-märkt, vattenresistent emulsionssprängämne som säljs i bulkform för att pumpas in i sprängborrhålen med speciell laddutrustning.

Sprängmedel

Kimulux R

Kimulux R är ett emulsionssprängämne i bulkform. Produkten rekommenderas till ovan- och underjordsbruk i håldiametrar från 48 millimeter och uppåt och är lämplig för användning i torra och blöta hål.

Kimulux SS

Kimulux SS 0000 och 0500 är två, genom kemisk gasning, känsliggjorda emulsionsmatriser i bulkform. I samband med laddning ska emulsionsmatriserna känsliggöras genom tillsats av gasningsvätska. Kimulux SS rekommenderas till ovan- och underjordsbruk i håldiametrar från 48 mm och uppåt.

Produkten är lämplig för användning i torra och blöta hål. Kimulux SSAN 0030 är en bulkprodukt för ovanjordsbrytning som innehåller AN-prills och känsligörs genom gasning.

Paketerade produkter

Vår huvudprodukt Kimulux, som är ett CE-märkt, vattenresistent emulsionssprängämne, finns även i paketerade former. Vi erbjuder patronerade 90 millimeter för mekaniserad patronladdning, samt vår egenutvecklade SLP.

Produkter:

Laddfordon

För att säkerställa en trygg hantering av de sprängmedel vi tillverkar vi även laddfordon.
Laddfordonen har egendesignad laddutrustning som används för att applicera emulsionssprängämnet i borrhålen. Vi har tagit fram två typer av laddutrustning för att på ett rationellt sätt kunna ladda Kimulux i horisontella och nedåtriktade hål.

Man med fjärrkontroll står vid laddfordon

Kimulux R 0500 är ett, från fabrik känsliggjort, sprängämne medan alla Kimulux SS produkter kräver gasningsvätska för att bli känsliggjorda. Som en säkerhetsåtgärd blandas emulsionen och gasningsvätskan först under pumpprocessen och bildar således inte ett komplett sprängämne förrän på vägen in i borrhålet.

Ytterligare en säkerhetsdetalj för att minska sannolikheten för en explosion är laddfordonets emulsionstank som tillverkas i aluminium. Vid brand mjuknar och smälter aluminium vilket betyder att högt tryck inte kan uppstå. På så sätt har vi plockat bort ett av de två tillstånd som behövs för ett farligt läge, det vill säga trycket. Det andra tillståndet är hög temperatur, vilket är svårt att avlägsna från en brand.

Ett laddfordon för palladdning lastar cirka 15 ton emulsion och tillsatsämnen.