Betong

Betong

Betong, bestående av cement, ballast och vatten, är ett fantastiskt material och vi hittar det nästan överallt i vårt samhälle. Men cementen genererar också höga koldioxidutsläpp vid produktion. Det vill vi minimera.

Betong har använts åtminstone sedan Romarnas tid och är en viktig pusselbit i vår civilisation. Den är också helt vital för säkerheten i underjordsgruvorna. LKAB Berg & Betong har bland de största produktionskapaciteterna i Sverige med toppmoderna fabriker i Kiruna och Malmberget som återanvänder sidoberg – ett restmaterial från gruvbrytningen. Vi kallar det ett smart och effektivt kretslopp där betongsprutning är en av våra största verksamheter. Faktum är att vi är en av världens största tillverkare av just sprutbetong som är en bergförstärkningsmetod för gruvor, tunnlar och bergrum.

Till LKAB:s gruvor i Kiruna och Malmberget levererar vi merparten av sprutbetongsarbete och genomför också schaktrenoveringar. Vår sprutbetong är stålfiberarmerad vilket passar utmärkt för andra ändamål, till exempel slitstarka industrigolv då den har en mycket hög hållfasthet. Fiber i betong kan hjälpa till att minska behovet av armering och i vissa fall helt ersätta den för att spara både tid och material.

Vår yttersta målsättning är dock att minimera klimatpåverkan för den betong vi producerar. I Kirunagruvan har vi minskat koldioxidutsläppen för vår betong med 50 ton per dag genom att ersätta cementen i betongblandningen med upp till 50 procent GGBS – en slaggprodukt från ståltillverkningen. Vi är glada över dessa siffror. Men detta är bara början.