Man i varselkläder med grus i handen

Grus och ballast

För en fortsatt global tillväxt med en växande befolkning behövs mer järnmalm och andra mineraler tas upp från berget. Men vi tar självklart tillvara på värdefulla biprodukter.

Storskalig brytning ger alltid restmaterial. Ibland läggs de på upplag och kommer inte till någon nytta. LKAB:s gruvor genererar stora mängder sidoberg, även kallat gråberg, och den naturliga kvalitén i produkten är utmärkt.

Sidoberget krossar vi i en mängd olika storlekar. Vårt grus och ballast går till vår betongtillverkning men också till uppfarter, järnvägsprojekt, eller som stenmjöl till bland annat ridbanor. Makadamet kan användas till dräneringar eller kapillärbrytande skikt under betongplattor. Användningsområdena är nästan fler än vi kan räkna upp.