Järnmalmspellets

Järnmalmspellets och fines

LKAB:s två kärnprodukter är järnmalmspellets och fines. Båda produkterna utvinns från magnetit, är högt anrikade samt kräver mindre energi och generar mindre slagg än alternativen. En annan egenskap som gör våra järnmalmsprodukter unika är deras höga och jämna kvalitet.

Hand full med järnmalmspellets
LKAB:s järnmalmspellets och fines är höganrikade och bidrar till lägre påverkan på miljön än alternativen.

Våra järnmalmspellets och fines är gjorda av magnetit och har en hög järnhalt – pellets består av ca 67 procent järn och fines över 70 procent. Det gör att de har en lägre påverkan på miljön än konkurrerande pellets och produkter som sintrade hematitfines.

Att använda pellets istället för sinter (lite större stycken av järnmalm) i kundernas råjärnsprocesser sparar utsläpp vid stålverken. En hög koncentration av järn i kombination med de noggrant testade och balanserade tillsatserna i våra pellets medför även lägre utsläpp när våra kunder framställer järn.

Masugnspellets används vid stålframställning och är färdiga för produktion redan vid leverans. Vår produkt ger ett stort mervärde i den processen, eftersom den innehåller olika mineral som förbättrar högtemperaturegenskaperna.

Kunder som framställer stål i elektrostålugnar använder istället våra direktreduktionspellets, som brukar förkortas DR-pellets. Vår höga pelletskvalitet genererar mindre slagg, lägre energiförbrukning, högre produktivitet samt lägre underhåll och slitage i stålframställningen.

Ungefär 20 procent av vår produktion av järnmalm blir till magnetitfines (MAF), som används för att tillverka järn i masugnar och är särskilt lämpliga för att så kallad agglomeration vid höga temperaturer (sintring).

40 st

Antalet kvalitetsparametrar som mäts i vår pelletsproduktion.

67 procent

Andelen järn i våra magnetitbaserade järnmalmspellets.

1250 °C

Temperaturen som krävs för att våra pellets ska få den kvalitet vi vill ha.

Våra reserver och tillgångar

LKAB:s mineralreserver och -tillgångar är våra viktigaste tillgångar och grunden för vår verksamhet. Storleken och kvaliteten på tillgångarna och reserverna är avgörande för att vi ska leverera hög produktkvalitet, betydande produktion och låga kostnader.

Den intensiva prospekteringsverksamhet som bedrivits sedan 2019 har resulterat i en betydande ökning av mineraltillgångarna i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. I Kiruna-gruvan förväntas de malmreserver som är tillgängliga från 1365 meter att säkra gruvans livslängd till 2040-talet. I Malmberget (Gällivare) ger den huvudsakliga transportnivån på 1250 meter en livslängd till mitten av 2030-talet.

Från och med 2019 redovisas mineraltillgångar och -reserver i enlighet med PERC Reporting standard. Mer information om järnmalmsreserverna och -tillgångarna presenteras årligen i års- och hållbarhetsredovisningen.

Vår senaste års- och hållbarhetsredovisning