Man i arbetskläder med slägga

WRC-systemet

Vårt patenterade WRC-system är en skruv med koniskt huvud som formar en närmast homogen yta med slitplåten.

WRC System® står för ”Wear Resistant Cone-System”. Det är ett system för infästning och hantering av slitplåt, utvecklat och patenterat av oss.

Grundprincipen är en skruv med koniskt huvud som skapar en slät, närmast homogen yta med slitplåten, vilket ger ett jämnt slitage av plåten, utan de försänkningar och ojämnheter som vanligtvis är en grogrund för punktslitage.

Valet av skärteknik och material förhindrar att skruven roterar i hålet, för enklare åtdragning på muttersidan. Med WRC System® förlängs livslängden på slitplåten; slitaget blir jämnare och serviceintervaller kan planeras mer exakt. Det ger både en ekonomisk och miljömässig vinst, för oss och för kunden.

Tekniken lämpar sig bland annat utmärkt för lastbilar, grävmaskiner och andra fordon med slitplåtar. Vi har utvecklat tre olika skruvar: stångskruv med löst huvud, hylsskruv och standardskruv.

Bult mot vit bakgrund
WRC Standard: Den ursprungliga WRC-skruven är utformad för åtdragning från mantelsidan (muttersidan).
Bult och mutter
WRC Hylsskruv: Den patenterade hylsskruven, som består av en ansatsskruv med lös konisk hylsa, är lösningen när skruven måste dras åt från slitsidan (skruvsidan).
Skruv och mutter mot grå bakgrund
WRC Stångskruv: Stångskruven med löst huvud är alternativet när extra långa skruvar behövs. Det koniska skruvhuvudet med innergänga används tillsammans med vanlig gängstång i önskad längd. Stångskruven är utformad för åtdragning från mantelsidan (muttersidan).

Produktbroschyrer