Man i varselkläder arbetar med stubintråd

Bergarbeten och gruvbrytning

Vi älskar berg. Med lång erfarenhet och effektivitet i fokus driver vi över 5000 ortmeter årligen under utmanande förhållanden.

Våra medarbetare är experter på att skapa fungerande och säkra koncept – hållbart, kvalitetsmedvetet och skräddarsytt. Vi utför de allra flesta spräng- och losshållningsarbeten i Malmfältens underjordsgruvor för järnmalm och dagbrottsgruvan för dolomit i Masugnsbyn utanför Kiruna.

Kirunagruvan i Malmfälten är inte bara världens djupaste järnmalmsgruva utan också ett av världens mest komplexa infrastrukturprojekt under jord. Här utför vi bergarbeten med den modernaste utrustningen och tekniken för att få fram bland de viktigaste råvarorna för den gröna omställningen – järnmalmen som ska bli till koldioxidneutralt stål.

Vi utmanas av berget men med största respekt för dess nyckfullhet. I alla bergarbeten, under alla omständigheter, behöver säkerheten för människor vara högsta prioritet. Vi har huvudansvaret för bergförstärkning inkluderat bultning, nätning, kabelbultning och betongsprutning i LKAB:s gruvor. Samma tjänst levererar vi också till Zinkgruvan utanför Askersund.