Järnmalm och mineral i din vardag

Allt börjar i gruvan. Med järnmalm som vår startpunkt har vi utvecklat ett brett spann av innovativa tekniker, produkter och tjänster som många människor idag tar för givet i sin vardag.

Kvinna cyklar efter grusväg i solsken
Att järnmalm finns i cykeln du trampar på tar du nog för givet, men våra råmaterial finns även i andra mindre självklara produkter.

Mineral som järnmalm finns överallt runt omkring dig. De spelar en avgörande roll i ditt liv flera gånger per dag, ofta i situationer när det säkert känns självklart.

Det är till exempel givet att stålet som produceras från järnmalm finns i vissa konstruktioner och infrastruktur – i broarna som tar dig över älven, tåget och rälsen som kör dig söderut, cykeln som rullar till jobbet, barnvagnen som tar dottern till förskolan och byggnaderna du bor och jobbar i.

Men våra järnmalms- och mineralprodukter finns även i många andra sammanhang – vissa långt ifrån intuitiva. Det kan bero på att du inte hade koll på alla material vi levererar, men faktum är att de flesta av oss helt enkelt inte vet vilka råmaterial som finns i vardagliga ting. Visste du till exempel att det i genomsnitt finns hela 62 metaller i en mobiltelefon?

Människa i fören på en båt, tittar ut mot vattnet
Visste du att våra mineral kan göra båtfärg mindre känslig mot korrosion?

Vårt dotterbolag LKAB Minerals utvecklar och säljer till exempel material som används i många olika sammanhang som påverkar din vardag.

Flera av de produkter vi ska börja producera i samband med vår omställning kommer också användas i andra liknande kontexter. Den ovan nämnda fosforn som vi ska utvinna från vårt avfall kan alltså användas i mineralgödsel. Våra tillgångar skulle kunna ersätta hela den mängd som Europa importerar från Ryssland idag.

Barn med surfplatta
Sällsynta jordartsmetaller används i bland annat mobiltelefoner och surfplattor. Foto: Robert Nyholm

Sällsynta jordartsmetaller å andra sidan är viktiga vid tillverkning av allt från mobiltelefoner och datorskärmar till elbilar, med den tillkommande bonusen att även här skulle våra tillgångar kunna göra Europa mer självförsörjande i hela värdekedjan.

Med andra ord, med hjälp av våra mineraltillgångar i kombination med andra externa resurser, så kan vi tillverka råmaterial som finns i många av de produkter i vår vardag. Det inkluderar vår kärnprodukt järnmalmspellets, som det fortsatt kommer finnas ett betydande behov som möjliggörare när stålproducenter ställer om.

Samtidigt som vi leder omställningen av vår industri mot en mer hållbar framtid, så hjälper vi med andra ord andra att göra liknande resor. Omställningen av industrier som stål, bygg och konstruktion, lantbruk, mat, fordon och telekom är alla beroende av det vi levererar. Och allt börjar i gruvan.