Samråd

För att ansökan om exempelvis nytt miljötillstånd ska bli så bra som möjligt behöver vi hjälp. Därför hålls samråd, för att alla som berörs av förändringar kring LKAB:s verksamhet ska ha en möjlighet att komma till tals. Här delar vi handlingar och information kring pågående och kommande samråd.

Man med provtagare vid sjö

Varför samråd?

Samrådet är en i miljöbalken lagstadgad process för att samla information och kunskap inför en tillståndsprövning. Samrådet ger också närboende och andra intressenter möjlighet att tidigt komma med upplysningar och synpunkter kring den planerade verksamheten.

Person i LKAB kläder tittar mot maskiner i arbete.

Så går samrådet till

Samråden sker ibland genom möten och andra informationsinsatser, ibland bara i skriftlig form. Som stöd för samrådet tas alltid ett samrådsunderlag fram där tänkta förändringar, möjlig miljöpåverkan och verksamhetens utformning och omfattning beskrivs.

Har du fler frågor eller funderingar om samråd eller miljö? Kontakta oss gärna!