Kontakter om hållbarhet och klimat

Vi jobbar med hållbarhets- och klimatfrågor på flera fronter i LKAB. Om du har övergripande frågor kan du kontakta växeln eller mejla oss så hänvisar vi dig till rätt person.

Miljöfrågor

Vid miljöfrågor och synpunkter på verksamheten så kan du kontakta en kommunikatör eller ansvarig miljöingenjör på respektive ort. Utanför normal kontorstid når du våra gruvor och hamnar via telefonnumren längre ned på sidan.

Kontaktpersoner

Våra gruvor

Våra hamnar

Två personer i vintermiljö lyfter timmerstockar
Provtagning vid Rakkuri

Insatser för miljön

Vi arbetar ständigt med bland annat förebyggande åtgärder och uppföljning samt anordnar samråd och rapporterar till tillsynsmyndigheter.