Ny teknik gör LKAB:s gruvor i Kiruna och Gällivare ännu mer säkra

20 december 2022

Säkerheten först gäller alltid på LKAB och med en digital lösning från Epiroc kan säkerhetsförmågan i gruvan höjas ytterligare. Genom en applikation i mobiltelefonen får medarbetaren positioneringsstöd, navigeringshjälp och möjlighet att ta emot larm- och krisinformation med kvittenskrav.

Infrastrukturen som krävs finns redan på plats. Tack vare ny teknik kan önskemålet om att snabbare kunna meddela personer vid en krissituation bli verklighet.  

— Vi vill bland annat korta ledtiden från det att ett larm går till att alla befinner sig i säkerhet, och det tror vi att den här säkerhetslösningen kan hjälpa oss med, säger Joel Kangas, LKAB:s gruvchef i Kiruna. 

Ny digital säkerhetslösning testas

Som en del i LKAB:s historiska omställningsplan utvecklas en ny världsstandard för gruvbrytning, där digitalisering är en viktig del för att arbetet i gruvan ska bli enklare, säkrare och mer effektivt. Projektet med en mobil säkerhetslösning startade i höstas och planen är att några olika delar ska testas i Kirunagruvan under våren 2023. 

— Samarbete med kunder är avgörande för att hitta innovativa lösningar. Detta projekt visar potentialen för digital transformation inom gruvindustrin, vilket för oss ett steg närmare en smartare och mer effektiv framtid, säger Andreas Ericson, General Manager Epiroc Mining Intelligence.

Om införandet blir lyckat kan det bli aktuellt att införa samma lösning även i gruvorna i Malmberget och i Svappavaara. 

Fyra olika moduler ingår:

  1. Positionering av personer med möjlighet att ta emot larm- och krismeddelande (Mobilaris Situational Awareness och Mobilaris Virtual Tag)
  2. Skicka ut nödmeddelande och ge stöd för att få personer i säkerhet (Mobilaris Emergency Support)
  3. 3D-karta till fordon, för navigeringshjälp, ökad trafiksäkerhet och möjlighet att snabbt hitta närmaste räddningskammare (Mobilaris Onboard) 
  4. 3D-karta i medarbetarens mobiltelefon, navigeringshjälp och med möjlighet att snabbt hitta till närmaste räddningskammare (Mobilaris PocketMine)

Kontakt: Emilia Salmela, koordinator/kommunikatör LKAB. Tel: +4610 144 1937. E-post: emilia.salmela@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Media

Documents