12 elektriska lastmaskiner till Kiruna – rustade för att köras autonomt

11 december 2023

12 nya lastmaskiner är på väg till Kirunagruvan. Ett avtal är tecknat mellan LKAB och Sandvik och bläcket har precis torkat. Den första maskinleveransen väntas i början av 2024.

– Det här är en viktig investering för ökad flexibilitet, en säker och effektiv produktion, säger Joel Kangas, gruvchef på LKAB i Kiruna.

I avtalet ingår 12 nya lastmaskiner och samtliga maskiner är rustade för att köras autonomt, genom så kallad fjärrstyrning. Det handlar om sju eldrivna lastmaskiner och fem dieselfordon.

– Den här investeringen möjliggör en stabilare produktion över dygnets alla timmar. Det innebär till exempel att fler maskiner kan nyttjas för fjärrlastning, nattetid och efter sprängning vilket inte är möjligt för de manuella maskinerna på grund av spränggaserna som utvecklas, säger Joel Kangas.

Större fokus på eldrift

De nyförvärvade el-maskinerna, LH625iE, är Sandviks största och kraftfullaste eldrivna lastmaskin – särskilt utvecklad för LKAB:s specifika behov. Kapaciteten uppgår till hela 25 000 kilo med en skopstorlek på nio kubikmeter. Genom automationssystemet AutoMine® Multi-Lite är det möjligt för lastmaskinsoperatörerna att styra lastmaskinerna långt bort från produktionsområdena, från nivå 1365 i Kirunagruvan. Dessutom kan en operatör köra flera maskiner samtidigt.

– Vi kör fem lastmaskiner fjärrstyrt just nu men planen är att succesivt öka antalet. Genom det här avtalet får vi möjlighet till det för ett flexibelt system ökar också vår förmåga till flexibilitet, säger Joel Kangas.

Högre automationsgrad

Fler el-drivna lastmaskiner är ett stort och viktigt kliv framåt, mot en i högre grad automatiserad och digitaliserad gruva. För när brytningsdjupet ökar så ökar också utmaningarna.

– Den här investeringen handlar inte om att utöka vår maskinflotta utan om att ersätta och uppdatera våra maskiner, säger Joel Kangas.

Det innebär att dagens 28 lastmaskiner stora flotta fortsätter vara densamma när den sista leveransen kommit, från fabriken i finska Åbo och under 2025. Däremot kommer fördelningen mellan diesel- och elmaskinerna se annorlunda ut.

– Vi har ett fortsatt behov av mindre, dieseldrivna och manuella lastmaskiner men på sikt, eller snarare – inom några år, kommer samtliga maskiner vara el- och batteridrivna, säger Joel Kangas.

I avtalet ingår också ett flera år långt serviceavtal vilket är ett viktigt steg mot en ökad flexibilitet.

– Det här är ett stort och övergripande avtal som bidrar till ett ännu närmare samarbete, en kompetensutveckling och ett kunskapsutbyte mellan LKAB och Sandvik. Det är värdefullt – för båda parter, säger Joel Kangas.

– Sandvik och LKAB har ett gemensamt mål att öka produktionen i Kirunagruvan, säger Magnus Backe, områdeschef för LKAB:s verksamhet i Kiruna och fortsätter;

– Det här är ett partnerskap för att öka tonnaget och förbättra säkerheten genom automatisering.

Korta fakta

Kontaktperson: Josefine Ejemalm, kommunikatör LKAB. Tel: 46 (0) 980 649 10. E-post: josefine.ejemalm@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022.

Media

Documents