Ett hållbart samhälle

Våra insatser för att bygga och utveckla hållbara samhällen har varit en viktig del av vårt arbete allt sedan LKAB grundades 1890. I samband med omställningen och samhällsomvandlingarna har det engagemanget förstärkts.

Barn spelar ishockey på Luossajärvi
Ishockey på Luossajärvi. Foto: LKAB

Det började redan med Hjalmar Lundbohm. Västkustbon som flyttade norrut för att bli platschef och disponent på LKAB 1898 brann också för arkitektur, kultur och att bygga attraktiva samhällen. Han var inte bara med och grundade Kiruna utan hade också en drivande roll när staden skulle byggas upp.

Fokus låg bland annat på öppenhet och att kombinera unika värden som frisk luft och utsikten över fjällen med att skydda samhället från det ibland hårda vädret. Staden skulle vara byggd för social samvaro och för att leva i en sorts symbios med naturen.

Lundbohm tog för övrigt även initiativ till bland annat litterära satsningar och det återkommande eventet Musikveckan i Lappland, som hade premiär 1912.

Utvecklingen av Kiruna var startskottet för våra samhällsinsatser.

Sammantaget blev detta startskottet för något som kommit att bli en framträdande del av vårt DNA. Det är fortfarande prioriterat för oss att göra insatser i samhället, vilket grundar sig i vår övertygelse om att attraktiva platser är viktiga för alla som jobbar med oss samt deras familjer och vänner.

Det är avgörande för LKAB:s framtid att vår verksamhet och regionerna utvecklas i samma takt. Genom att skapa förutsättningar och utrymme för bland annat god infrastruktur, mötesplatser, intressen och aktiviteter bidrar vi till att fler vill stanna kvar på och flytta till våra verksamhetsorter.

Barnen på Frostmofjället - en föreställning på Norrbottensteatern. Foto: Magnus Stenberg.
Barnen på Frostmofjället – en föreställning på Norrbottensteatern. Foto: Magnus Stenberg.

Så gör vi livet roligare

En stor del av våra samhällsinsatser riktas mot Kiruna och Gällivare, men stannar inte där. Det handlar om allt från det vi gör i samband med samhällsomvandlingarna och andra samarbeten med kommunerna till insatser för att stödja en mängd föreningar med lokala aktiviteter inom idrott och kultur.

Ett exempel är vårt samarbete med Norrbottensteatern, som gör det möjligt att erbjuda barn- och ungdomsteater till skolbarn i Malmfälten. Vi sponsrar också föreningar, som är viktiga motorer för att skapa meningsfulla aktiviteter och ett riktigt kultur- och idrottsliv för barn och vuxna i alla åldrar.

Arrangemang av olika slag är också viktiga för oss. De gör inte bara livet på respektive plats roligare, utan lockar också fler till att besöka och upptäcka våra orter. Därför stödjer vi bland annat Kirunafestivalen, Dundret Runt i Gällivare och LKAB Cup i Narvik.

Utbildning och rekrytering i fokus

I samband med vår transformation kommer vi och våra leverantörer att behöva jobba hårt med både kompetensutveckling av befintlig personal och rekrytering till LKAB, speciellt till Norrbotten. Det gör att vi nu lägger extra fokus på insatser som ska stärka detta.

VR på Teknikens hus. Foto: Fredric Alm
Flicka testar VR på Teknikens hus i Luleå. Foto: Fredric Alm

Sedan tidigare jobbar vi exempelvis med Stiftelsen Teknikens Hus och LKAB Akademi för att locka fler barn och ungdomar till att utbilda sig inom naturvetenskap och teknik. Det kompletteras med täta samarbeten med exempelvis Luleå tekniska universitet och gemensamma rekryteringssatsningar som MindDig.com.

Vår sponsring är viktig även här. Genom att stödja norrbottniska lag och idrottare som tävlar på högsta nationella elitnivå ökar vi synligheten för LKAB:s varumärke och skapar ett intresse för regionen som sträcker sig långt utanför våra verksamhetsorter.