Stängslet flyttas i Gruvstadsparken

24 maj 2024
Röd linje visar ny stängseldragning, svart linje visar nuvarande.
Röd linje visar ny stängseldragning, svart linje visar nuvarande.

Nu har det blivit dags att göra en ny justering av stängseldragningen i en del av Gruvstadsparken i Kiruna. Arbetet utförs i sommar.

Parkens funktion är att fungera som ett övergångsstadium när bostadsområden avvecklas, tills de blir en del av gruvindustriområdet. Efter att hus, vägar och ledningar tagits bort hålls områden öppna för allmänheten, växtlighet sparas och nyplanteras och parken används för lekplatser, utegym och andra aktiviteter. När markpåverkan från gruvan blir synlig flyttas stängslet, samtidigt som nya områden avvecklas och görs till gruvstadspark.

LKAB bryter aldrig malm utanför industriområdet, så det finns inga stora hålrum under parken, men sprickor kan uppstå närmast det gamla stängslet, så var uppmärksam för att undvika snubbling.

Stängslet kommer att flyttas sommaren 2024 enligt kartan.

Kontakt:
markdeformationer.krn@lkab.com