LKAB och Kiruna Lappland säkrar skoterleder

7 februari 2024

De mest trafikerade lederna med Kiruna centrum som bas innefattas i avtalet mellan Kiruna Lappland och LKAB. Det är lederna till Ädnamvaara, Kurravaara, Oinakka och Oinakkaleden mot flygplatsen som pistas.

Arkivbild från skoterled vid Lombia.

Anledningen till beslutet är att ekonomin i Kiruna kommun är i kris. Flera sparåtgärder har eller ska genomföras. En av dessa har varit att inte pista skoterspåren i kommunen. Initiativet till samarbetet kom från Kiruna Lappland.

– Vi vill hjälpa till när kommunen har problem, och vi vet att vi har många anställda som nyttjar de här spåren. Här såg vi en möjlighet att som bolag hjälpa till på ett ganska enkelt sätt eftersom Kiruna är en vinterstad skoterspåren är något många i Kiruna, både privatpersoner och företag, använder, säger Anna Skogh, sponsringsansvarig på LKAB.

En annan viktig aspekt är säkerhet och att föregå eventuella störningar.

– I brist på bra leder kan det bli så att man som skoterförare söker sig till områden som kan vara enkla att ta sig fram på, men olämpliga ur andra aspekter. På det här sättet underlättar vi både för privatpersoner och besöksnäringen, säger Anna Skogh.

Peter Salomonsson, vd på Kiruna Lappland, säger att det finns besöksnäringen med ett fyrtiotal aktiva företag är stor, och att det finns över 8000 skotrar i kommunen.

– Kirunaborna  och besöksnäringen är beroende av ordentligt pistade skoterleder. Vi vill att snöskotrar ska hålla sig på bra leder. Utan pistade leder påverkas rennäring, skogsbruk och miljö negativt säger Salomonsson.

Kommunen har dock kvar huvudansvaret för skoterlederna och ska se till att bland annat vattendrag ruskas.