Prata med barn och unga om riskerna med rivningsområden

10 juni 2024
Flygbild över rivningsområde i Kiruna.
Rivningsområden kan verka lockande men innehåller många faror.

Nu rivs delar av gamla Kiruna centrum, och de avstängda områdena lockar vissa barn och unga som tar sig förbi avspärrningarna. Är du förälder, prata gärna med dina barn om att det framförallt är livsfarligt att beträda avspärrade platser, och dessutom olagligt.

Både instängslade områden och tömda hus som står inför rivning har fått påhälsning och i vissa fall utsatts för skadegörelse. Riskerna med att beträda rivningsområden och även nybyggnadsområden är många, det kan finnas huskroppar som är delvis rivna, skyddsräcken och andra säkerhetsanordningar kan vara demonterade, det kan finnas öppna hål med stor fallhöjd, tunga maskiner, vassa föremål, farligt avfall, och så vidare. Alla dessa saker kan hanteras av de utbildade rivningsarbetare som rör sig på områdena med rätt skyddsutrustning, men kan vara direkt livsfarliga för ett nyfiket barn.

LKAB har tillsammans med sina entreprenörer vidtagit en rad åtgärder för att hindra och upptäcka intrång, men barn och unga är uppfinningsrika och kan hitta sätt att ta sig in ändå. Nyfikenhet är en stark drivkraft.

Det förekommer även en hel del skadegörelse på LKAB och Kiruna kommuns andra anläggningar och installationer utöver byggnader, så som sopkorgar, busskurer, bänkar, med mera. Även nedskräpning. Även där försöker vi hålla efter, men det skulle hjälpa mycket om alla som vistas i de gamla områdena kan tänka på att vi försöker hålla så fint det går.

När rivningarna är klara kommer det att skapas parkområden där byggnaderna stått. Små kullar ska exempelvis markera var Spottkoppen och Snusdosan har stått, marken ska besås med gräs och växtlighet. Det kommer att byggas discgolfbanor, cykelbanor och det som finns i dagens gruvstadsparker kommer att flyttas upp till den nya parken eller till andra delar av Kiruna.

Den som går förbi ett arbetsområde och upptäcker skadegörelse eller intrång kan hjälpa till att förebygga skador på egendom och människor genom att kontakta polisen eller entreprenören. Kontaktuppgifter sitter uppsatta vid infarterna till arbetsområdena.