LKAB och Kiruna kommun överens om ersättning för ökade kostnader

30 april 2024
Kiruna nya centrum

LKAB:s styrelse har fattat beslut om en extra utbetalning på 227 miljoner kronor till kommunen för oförutsedda kostnader i samband med samhällsomvandlingen.

Hittills har LKAB ersatt Kiruna kommun med cirka 5 miljarder kronor i ekonomisk ersättning och fastigheter för cirka 2,5 miljarder kronor. I avtalet om ersättning finns också en pott för oförutsedda utgifter på totalt 350 miljoner kronor.

– Det är en självklarhet att vi ska ersätta kostnader som har tillkommit och som är vårt ansvar, det tog vi höjd för redan när vi skrev avtalet med kommunen. Det finns saker som är svåra att överblicka över tid och därför togs den punkten med, säger Linus Niva, LKAB:s chef för samhällsomvandlingen i Kiruna.

– Överenskommelsen som vi nu träffat med LKAB om 227 miljoner gör att kommunens kassaflöde blir något bättre och att vi får ersättning för de oförutsedda kostnader kommunen haft bakåt i tiden. Det handlar bland annat om ny infrastruktur som är en förutsättning för den fortsatta samhällsomvandlingen men också om tidigare infrastruktur som blivit skadad, till exempel läckage i fjärrvärmeledningar. Vi är glada över överenskommelsen som också många tjänstepersoner i kommunen bidragit till och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med LKAB, säger Mats Taaveniku, kommunalråd.

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)72 717 83 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Media

Documents