Vår största utmaning, din största möjlighet.

Vi leder järn- och stålindustrin och tar oss an vår tids största utmaning: att driva en global omställning och minimera vår klimatpåverkan.

Starkt resultat men fortsatt utmaningar framåt

Med ännu ett resultatmässigt starkt år i ryggen fortsätter vi vår resa mot en hållbar framtid, men framåt finns fortsatt stora utmaningar.

Lediga jobb

Vi söker hållbara kollegor som vill komma med på vår resa mot koldioxidfria produkter och processer.

Två personer i arbetskläder utomhus med robothund.

Vi sätter en ny världsstandard

Vägen mot noll utsläpp av koldioxid från våra egna processer och produkter går via tre fokusområden: koldioxidfri järnsvamp, hållbar gruva och kritiska mineral.

Kvinna kliver ur en bil, med vindkraftverk i bakgrunden

Kritiska mineral för vår framtid

Genom innovationer planerar vi utvinna kritiska mineral som sällsynta jordartsmetaller och fosfor – möjliggörare för omställningen samt självförsörjning för EU.

1890
LKAB grundades 1890 och är ett av Sveriges äldsta industriföretag.
12
Vårt hjärta är i Norrbotten, men vi finns i tolv länder över hela världen.
5,4
2023 investerades över fem miljarder kronor i koldioxidfria processer och produkter.
Lastmaskin under jord

Allt börjar i gruvan

Från ungefär 1 000 meter under jord via Malmbanan och våra hamnar och vidare ut i världen – det är en fascinerande resa från järnmalm till färdiga produkter.

Flygbild av Malmhamnen i Luleå

Aktuella samråd

För att ansökningar om exempelvis miljötillstånd ska bli så bra som möjligt genomförs just nu samråd med koppling till vår omställning.