LKAB och Luleå Energi inleder samarbete för Luleås fjärrvärme

20 juni 2024
Malin Larsson, VD Luleå Energi och Ulrika Håkansson, projektchef, LKAB.
Malin Larsson, VD Luleå Energi och Ulrika Håkansson, projektchef, LKAB. Fotograf: Magnus Stenberg

LKAB och Luleå Energi har undertecknat en överenskommelse om ett fördjupat samarbete kring Luleås framtida energisystem, ett stort och viktigt steg för Luleås fjärrvärme som i framtiden ska vara cirkulär och fossilfri. Samarbetet innebär bland annat att utreda hur framtida restenergier ska nyttjas i fjärrvärmesystemet. 

─ Det är otroligt glädjande att de industrier som nu investerar och ställer om i Luleå också vill vara en del av lösningen på hur vi kan nyttja fossilfria restenergier på bästa sätt. Restenergifrågan är en avgörande pusselbit för att möjliggöra omställningen på alla plan. För oss handlar det i grunden om att trygga framtidens fjärrvärme för Luleåborna, och det kommer vi göra tillsammans med industrierna, säger Luleå Energis vd Malin Larsson.

LKAB planerar att etablera en industripark på Luleå Industripark där fosfor och sällsynta jordartsmetaller kommer att utvinnas från järnmalmsbrytningens gruvavfall. Under dessa processer genereras betydande mängder restenergi i form av ånga och värme, där Luleå Energi ser en stor potential att använda i restenergin i fjärrvärmenätet. Tillsammans kommer Luleå Energi och LKAB tillsätta en gemensam arbetsgrupp för det fortsatta samarbetet.

─ Att återvinna energi från en process till en annan är ett bra exempel på hur vi kan främja hållbar utveckling och cirkuläritet. Vårt mål är att använda så mycket som möjligt av det vi producerar, inklusive restenergi. Med LKAB:s planerade satsning på kritiska mineral kan både vi och Luleå att spela en globalt betydelsefull roll. I Luleå kan den här satsningen också ge oss en lokal möjlighet, där vi kan bli en del i Luleås framtida lösning för fjärrvärme, säger Ulrika Håkansson, projektchef affärsområde Specialprodukter, LKAB.

I och med att SSAB ställer om till fossilfritt och planerar för en ny produktionsanläggning i Luleå, försvinner de restgaser som idag används i Luleås fjärrvärmesystem. Luleå Energi har sedan tidigare ingått avsiktsförklaringar med både SSAB och Uniper för att utreda möjligheterna att nyttja restvärmen i och med deras satsning i Luleå. 

Luleå Energi ser en stor potential i att kunna använda restenergierna som kan komma att genereras i LKAB:s industripark till fjärrvärmenätet och avser att genomföra en förstudie för att utreda hur de framtida restenergierna ska nyttjas. Luleå Energi och LKAB kommer gemensamt att arbeta i utredningarna kring förutsättningarna för att tillvarata del av restenergierna från industriparken som fjärrvärme till nytta för Luleå Energis fjärrvärmekunder. 

─ Vi ser fram emot samarbetet med LKAB och är övertygade om att vi tillsammans med de industrier som vill investera här kommer lösa fjärrvärmefrågan i Luleå, med hjälp av framtidens fossilfria restenergier från helt nya industriprocesser, säger Magnus Johansson, Chef Värme & Kyla Luleå Energi.

Fakta: 

Kontaktpersoner

LKAB, Karoline Carlson, kommunikationschef affärsområde Specialprodukter
karoline.carlson@lkab.com
+46702958978

Luleå Energi AB, Magnus Johansson, chef värme & kyla
magnus.johansson@luleaenergi.se
+46706923328

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Media