Världen är vår arbetsplats

Mycket har förändrats sedan LKAB grundades 1890. Även om vår identitet fortfarande finns i gruvorna i norra Sverige har världen blivit vår arbetsplats och våra produkter och tjänster globala.

People in Hongkong
Hongkong är en av de städer där LKAB har verksamhet.

Det är viktigt att titta i historieböckerna då och då för att påminna oss om hur mycket som har förändrats och fortsätter att förändras på LKAB.

Tänk ett ögonblick på hur mycket som har förändrats i vår omvärld sedan LKAB grundades 1890:

För ett företag med så långa och utbredda historiska rötter har allt detta och mycket mer förstås haft väldigt stora effekter på vår verksamhet. Och precis som världen omkring oss har förändrats under åren har vi förändrats med den.

Först Norge, sen resten av världen

Vårt första riktigt stora internationella steg togs i och med invigningen av Ofotenbanan 1902. Den sträcker sig från Gällivare i Sverige till Narvik i Norge och förde vår verksamhet utanför Sverige. Just Narvik blev och är fortfarande vår viktigaste port till resten av världen.

Men även om det var ett stort steg, var det också bara ett av många på en mycket längre resa. Medan vi fortfarande står starkt och är djupt rotade i norra Sverige har vi nu verksamhet på 19 orter i 12 länder. Världen har verkligen blivit vår arbetsplats.

Skepp ligger för ankar i Narvik
Det mesta av vår järnmalm skeppas ut via hamnen i Narvik, Norge.

Efter ankomsten till Narvik har vårt dotterbolag LKAB Minerals varit mest aktiva internationellt. Företaget grundades 1989 som Minelco och sålde då en fin och torkad magnetit som tillverkades av samma mineral som en del av vår järnmalm.

LKAB Minerals växte snabbt till att bli ett internationellt bolag. 33 år efter grundandet säljer LKAB Minerals nu 30 industrimineral, har 12 kontor i 11 länder och sysselsätter cirka 400 personer.

Global får ny innebörd

Sedan 2020 har vi tagit ledningen i omställningen av järn- och stålindustrin mot en hållbar framtid. Detta ger ny mening åt vår status som internationellt företag och arbetsgivare.

Flygbild av Malmhamnen i Luleå
Luleå hamn kommer att spela en av huvudrollerna i LKAB:s omställning.

När vi rör oss mot allt mer koldioxidfria processer och produkter gör vi det möjligt för många andra företag att följa efter. Vår järnmalm och våra mineral är till exempel centrala ingredienser i flera produktionslinjer och industrier:

Det här är bara några exempel på hur våra insatser för hållbarhet kommer att förbättra värdekedjan och bidra till att bekämpa klimatförändringarna runt om i världen. Ju längre vi når i vår omställning, desto mer kommer vi att sätta ett internationellt fotavtryck.

På sätt och vis är vi nu på väg in i den globala hållbarhetsindustrin.

Jobba med oss

Vi söker alltid efter fler hållbara kollegor som vill vara en del av omställningen av vår industri tillsammans med oss.