Mica

LKAB Minerals

LKAB Minerals levererar råvaror till olika marknader, från jordbruk till industriell beläggning och konstruktion.

Fyller betong
magnadense

Produkter och användningsområden

Mineral används i produktionen av allt från färg, kosmetika och vattenrening till ljudisolerande skum och polymerer, högdensitetsbetong och tillväxten inom grön teknik.

Mineraler i hand

Dagens avfall blir morgondagens resurser

I takt med att jordens befolkning ökar, ökar även vårt behov av mineral. Med hjälp av innovativ teknik ska vi ta vara på avfallet från våra gruvor och utvinna sällsynta jordartsmetaller, fosfor och fluor.

~30
Vi bearbetar kring 30 mineral i våra anläggningar
LKAB Minerals grundades 1989
12
Vi finns i 12 länder i Europa, Asien och USA.

I korthet

LKAB Minerals grundades 1989 med uppdraget att utveckla produkter och applikationer utanför stålindustrin och att maximera resurseffektiviteten från det som bryts. Vi har fyndigheter, bearbetningsanläggningar och kontor i 12 länder. LKAB Minerals är ett helägt dotterbolag till LKAB.