Mica

LKAB Minerals

LKAB Minerals levererar råvaror till olika marknader, från jordbruk till industriell beläggning och konstruktion.

Fyller betong
magnadense

Produkter och användningsområden

Mineral används i produktionen av allt från färg, kosmetika och vattenrening till ljudisolerande skum och polymerer, högdensitetsbetong och tillväxten inom grön teknik.

Mineraler i hand

Dagens avfall blir morgondagens resurser

I takt med jordens befolkning ökar behovet av mineral. Vi ska ta vara på avfall från våra gruvor och utvinna sällsynta jordartsmetaller, fosfor och fluor.

~30
Vi bearbetar kring 30 mineral i våra anläggningar
LKAB Minerals grundades 1989
12
Vi finns i 12 länder i Europa, Asien och Nordamerika.

I korthet

LKAB Minerals grundades 1989 med uppdraget att utveckla produkter och applikationer utanför stålindustrin och att maximera resurseffektiviteten från det som bryts. Vi har fyndigheter, bearbetningsanläggningar och kontor i 12 länder. LKAB Minerals är ett helägt dotterbolag till LKAB.