Gruvproduktionen i Konsuln i Kiruna stängs ner tills vidare

11 juni 2024
Kapacitetsbristen på Malmbanan begränsar LKAB:s produktion.

I samband med det krisläge som LKAB befinner sig i på grund av Malmbanans bristande kapacitet har beslut tagits att tills vidare lägga gruvproduktionen i Konsuln i malpåse.– Vi måste se över både kostnadsläge och producerade volymer när vi inte kan leverera allt till våra kunder, säger Michael Palo, chef affärsområde järnmalm.

Konsuln ligger i södra delen av Kiirunavaara, som en mindre, nästan separat del av Kirunagruvan. Initialt använde LKAB Konsuln för forskning på nya brytningsmetoder och infrastruktur. På senare år har dock gruvan även använts alltmer som produktionsgruva, vilket nu pausas. 2023 bröts där 2,4 miljoner ton som sedan förädlats i pelletsverken. Att gruvproduktionen nu läggs i malpåse innebär att den stängs ner men att den underhålls och hanteras för att relativt enkelt kunna startas upp igen.

Avsikten är att produktion i Kirunagruvan ska kunna täcka upp för delar av den volym som brutits i Konsuln. Det är en del av optimeringen av gruvproduktion på de olika orterna utifrån det tidigare kommunicerade beslutet att dra ner produktionen i koncernen av färdiga produkter med 1 miljon ton per år.

– Nu när Kirunagruvan börjar komma upp i större volymer väljer vi att pausa brytningen i Konsuln eftersom vi inte kan leverera fullt ut på grund av läget på Malmbanan. Konsuln är mer lämpad för forskning och utveckling och även om produktionen har varit lönsam så har den skett med högre kostnader än i normal verksamhet. Att tvingas stänga ner lönsam verksamhet är bittert, säger områdeschef Magnus Backe.

Beslutet är en konsekvens av det redan fattade beslutet kring neddragningen på 1 miljon ton färdiga produkter där LKAB nu också begränsar rågodsproduktionen i gruvorna.

– Vi fortsätter att arbeta för lösningar på den besvärliga situationen på Malmbanan framåt och räknar med att ta beslut till hösten kring om vi tvingas till mer dramatiska neddragningar i form av eventuell stängning av pelletsverk med tillhörande gruvproduktion. Hela förra veckan stod Malmbanan mellan Kiruna och Narvik still igen på grund av solkurvor, säger Michael Palo, chef affärsområde järnmalm.

Inga medarbetare på LKAB eller dotterbolag varslas till följd av beslutet. Ett antal kontrakt med entreprenörer avslutas och där berörs drygt 60 arbetstillfällen.