Apatitkoncentrat, ett vitt pulverlikt material, rinner ner i en hand.

Så går det till

Elektrifierade processer som drivs av förnyelsebar energi, egen produktion av insatsmedel som svavelsyra, vätgas och ammoniak, och ett råmaterial som är återvunnet. Det är vår vision för att producera kritiska råmaterial som ökar resurseffektiviteten och minskar utsläpp.

Apatitproduktion i Malmfälten

Det första steget i återvinningen av gruvavfall till kritiska råmaterial är att producera ett apatitkoncentrat.

Processen är planerad så att avfallssanden från förädlingsverken för järnmalm återvinns innan den placeras på dammarna. Därför behöver apatitverken placeras i direkt anslutning till LKAB:s befintliga järnmalmsproduktion i Malmfälten.

LKAB's planerade industripark i Luleå

Apatitkoncentratet kommer att transporteras via järnväg till den planerade industriparken på Svartön i Luleå där det förädlas vidare. 

I industriparken planeras apatiten lösas upp med saltsyra vilket skapar en ren fosforprodukt och separerar jordartsmineraler. Fosfor förädlas sedan med ammoniak till mineralgödsel. Saltsyran regenereras med hjälp av svavelsyra och producerar gips