”Avfallet blir produkter som världen behöver”

19 december 2023

Mycket är på gång inom LKAB och ett av tre viktiga områden är kritiska mineral. Vi pratade med Ulrika Håkansson, projektchef för den planerade industriparken för utvinning av kritiska mineral, för att ta reda på vad som gör deras arbete så spännande och vilka utmaningar de står inför.

Tre viktiga områden leder omställningen: ny världsstandard för gruvbrytning, koldioxidfri järnsvamp och kritiska mineral. Berätta mer om ditt område, kritiska mineral – vad är på gång?

—  Det är mycket som händer just nu. LKAB är delägare i REEtec AS och tar ett steg framåt i värdekedjan för att separera sällsynta jordartsmetaller ur vårt gruvavfall. Dessutom meddelade vi tidigare i år att vi planerar att anlägga en cirkulär industripark i Luleå för att utvinna bland annat fosfor. EU är idag extremt importberoende av mineral, något som vi kan och vill ändra på.

Dagens gruvavfall blir morgondagens resurser. Vad betyder det?

—  Ur förädlingsprocessen för järnmalm bildas en anrikningssand, det vi kallar för gruvavfall. I detta avfall finns ett mineral – apatit, som innehåller både fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Fosfor är en beståndsdel i mineralgödsel, som i sin tur är helt nödvändig för dagens livsmedelsproduktion, för att vi ska ha mat på borden. Sällsynta jordartsmetaller används bland annat inom elektrifieringen i form av permanentmagneter i elmotorer.

Vilka är de största utmaningarna som du ser framför dig?

—  En av utmaningarna vi har framför oss är tillstånd för apatitverket i Malmberget och industriparken i Luleå. Tillstånden är svåra att planera mot och är viktiga för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete.

Vad är det bästa med ditt jobb?

—  Det bästa med mitt jobb är att det är så roligt. Det vi gör känns viktigt – vi kan använda vårt avfall för att skapa produkter som världen behöver. Dessutom arbetar jag med ett team som inspirerar mig varje dag.

Namn: Ulrika Håkansson
Roll: Projektchef ReeMAP
Bor: Luleå
Familj: Man och två barn
Bakgrund: Jobbat på LKAB sedan 2018. Utbildad civilingenjör inom väg och vatten på KTH.
Fritidsintressen: Alla olika sorters skidåkning. Uppför, nedför och på längden. Gillar att vara i fjällen.