Fosfor för mineralgödsel

LKAB kan öka Europas självförsörjning

De senaste årens intensiva prospekteringsarbete har gett resultat för LKAB. Mineraltillgångarna ökar för järnmalm, fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Det innebär att LKAB kan bidra till att öka Sveriges och Europas självförsörjande.

Anders Lindberg, presschef LKAB

06 mars 2024

Vi har hittat mer mineral-tillgångar vid alla våra gruvor, Svappavaara, Malmberget i Gällivare och Kiruna. Och det finns mer malm djupare. Dessutom är fyndigheten Per Geijer norr om Kiruna stor, och innehåller utöver järnmalm andra godsaker. Vi redovisade 2023 för första gången volymer och halter på sällsynta jordartsmetaller. Ni vet de där som vi behöver för våra mobiltelefoner, elbilar och vindkraftverk. För den gröna omställningen av industri och samhälle. De ligger tillsammans med järnmalmen, som en bonus.

Vi utvecklar teknik för att utvinna de där metallerna. Halterna är inte jättehöga, men volymerna stora, och eftersom vi ändå ska bryta malmen för att komma åt järnet så kan vi passa på att installera fler steg i förädlingsprocessen. De sällsynta jordartsmetallerna finns i ett mineral som kallas apatit. Där finns också ett annat ämne, i desto högre halter, nämligen fosfor. Den höga fosforhalten var historiskt en nackdel, det gjorde järnet sprött i äldre tiders tillverkningsprocesser. Sedan den så kallade Thomasprocessen uppfanns på 1870-talet blev även fosforhaltig järnmalm intressant, vilket var en av anledningarna till att fyndigheterna i Malmfälten blev lönsamma att utvinna.

Vi kan numera separera apatiten, och har i många år lagt den på hög tillsammans med den sten, gråberg kallar vi det, som vi separerar från järnmalmen i förädlingsverken ovan jord. Det har inte varit tillräckligt lönsamt att utvinna fosforn. Men nu har tekniken utvecklats och efterfrågan ökat.

Fosfor för mineralgödsel

Vad beror det på? Jo, delvis är det för att fosfor är en viktig ingrediens i mineralgödsel, och det är i sin tur mycket viktigt för jordens livsmedelsförsörjning. Utan mineralgödsel skulle den globala livsmedelproduktionen minska med hälften.

Bara i Sverige använder lantbruket cirka 850 000 ton gödsel per år. Men vi har inga inhemska gödselfabriker. Europa är importberoende till 90 procent av fosfor och Ryssland stod före sitt krig i Ukraina för en betydande del av produktionen.

Kväve, kalium och fosfor är de viktigaste näringsämnena i modernt mineralgödsel. LKAB:s utvinning av fosfor skulle göra oss mindre beroende av leveranser från Ryssland för vår livsmedelsförsörjning. Och inte bara Sveriges. Vi skulle kunna producera fem gånger hela Sveriges behov av fosfor till mineralgödsel, från pågående produktion, utan att utvinna ur tidigare deponerat material. Vi kommer alltså också att kunna exportera betydande mängder, exempelvis till andra europeiska länder.

Den fyndighet i Kiruna som vi döpt efter geologen Per Geijer innehåller sju gånger mer fosfor än de malmkroppar vi bryter idag. När vi kan börja bryta den skulle vi kunna ersätta hela den tidigare ryska exporten av fosfor till EU.

Det finns dessutom en hälsoaspekt i minskat importberoende. EU-kommissionen vill sänka mängden kadmium i livsmedel. En stor källa till kadmium i maten är just fosfor till gödsel. LKAB:s fyndigheter innehåller fosfor som är kadmiumfritt.

Och hur är det då med sällsynta jordartsmetaller och vårt importberoende där? Där är vi i händerna på Kina som dominerar både utvinning och förädling, det finns idag ingen produktion inom EU. Underutbudet är stort, nya gruvor och förädlingskapacitet behövs i Europa för att möta behovet till det gröna teknikskiftet.

Vi arbetar nu hårt med att sätta dessa planer i verket. Vi ska utvinna ett apatitkoncentrat vid våra gruvor, som sedan körs till en industripark i Luleå där fosforn och de sällsynta jordartsmetallerna vidareförädlas.

Vi kan fortsätta bryta järnmalm i många år till, vi har tillgångar och reserver på över fyra miljarder ton järnmalm, att jämföra med att vi har brutit två miljarder ton sedan starten 1890.

En betydande del av våra vinster går till svenska staten och ett starkare samhälle. Men våra fyndigheter kan alltså även bidra till ökad självförsörjning av kritiska råvaror.