Kritiska mineral utvinns ur gruvavfallet

Med fossilfri teknik planerar LKAB att utvinna fosfor för mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller, som är kritiska för ett hållbart jordbruk och den gröna omställningen. Vi breddar vår affär, ökar Sveriges och Europas självförsörjning och gör en insats för klimatet.

I takt med att jordens befolkning ökar, ökar även vårt behov av mineral. De används överallt: fosfor som huvudingrediens i mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller i vindkraftverk och elbilar.

Kvinna kliver ur en bil, med vindkraftverk i bakgrunden

Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller behövs till permanentmagneter som används i exempelvis elbilar, vindturbiner och elektronik.

Jordbrukstraktor på fält

Fosfor

Fosfor från gruvavfall ger mineralgödsel som är kritiskt viktigt för den globala matproduktionen.

Många av dessa mineral finns i det material som vi tar upp ur våra gruvor. Det är biprodukter från järnmalmsbrytningen, som annars blir avfall i våra dammar. Med hjälp av ny, innovativ teknik kan vi ta vara på allt det som finns i dagens gruvavfall och förvandla det till morgondagens kritiska resurser, utan onödiga koldioxidutsläpp.

Målsättningen är att i vår industripark i Luleå sätta en ny standard för mineralförädling som är fossilfri, elektrifierad och cirkulär.

Skissbild över industripark.

Cirkulärt och fossilfritt

Ju mer av materialet från vår gruvbrytning vi kan använda, desto bättre ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Det är själva grundtanken.

Vi vill ge tillgång till värdefulla nya produkter och kritiska råmaterial, som fosfor för mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller för modern teknologi, utan att en ny gruva behöver anläggas och extra malm brytas.

Morgondagens resurser

Redan idag är mer än en tredjedel av LKAB:s industrimineralaffär baserad på förädling av gruvavfall och biprodukter från järnmalmsbrytningen. I framtiden ska den delen av affären bli av ännu större betydelse.

I Europa är vi idag till stor del importberoende av mineral. Att öka självförsörjningen är av hög prioritet både för Sverige och EU. Fosfor och sällsynta jordartsmetaller är till exempel listade som kritiska mineral av EU.

Vi räknar med att kunna producera: