Vi välkomnar utmaningar

Vår vision är att leda omställningen av järn- och stålindustrin för att skapa en grönare framtid för alla. För att lyckas med det sätter vi säkerheten först, arbetar tillsammans och välkomnar alla utmaningar.

Lab at Scunthorpe
Photo: Cactus Images Limited

1890 startade vår gruvverksamhet i norra Sverige. Sedan dess har LKAB utvecklats. Då var vi gruvarbetare i Kiruna och Malmberget, idag driver vi tillsammans en internationell gruv- och mineralkoncern med världen som arbetsplats. Vi glömmer dock aldrig var vi kommer från – vårt hjärta finns kvar i den yttersta Norden.

LKAB:s utveckling har gjorts möjlig genom forskning och tekniska framsteg, vår innovativa anda samt vår förmåga att kontinuerligt anpassa oss och förbättra våra processer, vår organisation och vår sociala medvetenhet. Det här kommer vara direkt avgörande när vi leder den hållbara omställningen av vår industri.

När du jobbar med oss så märker du att vi är affärsorienterade och hängivna till att skapa värde för våra kunder. Det märks i allt från hur vi optimerar våra värdekedjor till vårt fokus på arbetssäkerhet, jämställdhet, transparens och samarbete. Alla dessa faktorer är kritiska för vår framgång – förutom nöjda kunder och medarbetare leder de till lönsamhet och vår fortsätta utveckling.

Vi är nyfikna, inkluderande och välkomnar utmaningar.

På LKAB är vi nyfikna och inkluderande. Vi välkomnar utmaningar, smarta idéer och initiativförmåga samt stödjer varandra, oavsett vem du är och om du är anställd eller leverantör. Det betyder att vi litar på varandras förmågor samt säkerställer att beslut tas på rätt nivå, av rätt personer med rätt mål, roller och mandat.

En annan viktig aspekt i vår arbetsmiljö är säkerheten. Vi är medvetna om och har respekt för riskerna i vårt arbete samt sätter säkerheten först. Det betyder att vi alltid tänker på vårt agerande samt värnar om både vår egen och andras säkerhet.

Vi är ett LKAB och tillsammans gör vi det lätt att göra rätt.

Foto: Fredric Alm

Summan av allt detta är viktig för oss. För att leda vägen mot koldioxidfri produktion krävs det att vi alla arbetar tillsammans. En öppen och säker arbetsplats med stor grad av tillit hjälper oss att:

  1. Vara positiva och nytänkande,
  2. Förbli engagerade och ansvariga,
  3. Främja livslångt lärande och utveckling av våra färdigheter och förmågor,
  4. Behålla befintliga och attrahera nya kollegor.

Detta leder till framgång både på kort sikt och i hela omställningen av LKAB och vår industri. Över tid ska vi hjälpa till att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en hållbar framtid för oss själva, vår omvärld och världen i stort.