Kommentar med anledning av SSAB:s investeringsbeslut i Luleå

2 april 2024

SSAB har idag meddelat att de fattat investeringsbeslut om att gå vidare med planerna för bygget av nya ljusbågsugnar och minimill i Luleå.

–Vår samarbetspartner i Hybrit och största kund SSAB:s investeringsbeslut i Luleå är en stark signal för vår planerade övergång till fossilfri järnsvamp i Gällivare. Det innebär en ökad säkerhet och trygghet om vägen framåt inför LKAB:s framtida investeringsbeslut i Hybritdemon, vilket är första steget i den successiva omställning vi planerar, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

LKAB:s och SSAB:s verksamheter är sedan många år integrerade och omställningen mellan våra bolag behöver gå hand i hand. LKAB bedriver för närvarande ett intensivt arbete med tillståndsprocess för malmbergsgruvan i Gällivare inklusive Hybritdemon för tillverkning av järnsvamp till SSAB:s nya anläggningar.

– Vår inriktning är att tillsammans med SSAB bygga en konkurrenskraftig värdekedja för fossilfritt stål där vi levererar fossilfri järnsvamp till SSAB:s anläggningar för deras produktion av fossilfritt stål till marknaden. Gemensamt har vi möjlighet att till 2030 ta bort 10% av Sveriges koldioxidutsläpp samtidigt som vi bygger svensk industris konkurrenskraft, säger Jan Moström.

LKAB:s omställningsplan för Malmberget/Gällivare är att efter att Hybrit-demon på 1,35 mton per år driftsatts och prestandaverifierats i steg 2 bygga ännu en direktreduktionsanläggning med Hybritteknologi för att runt 2030 ytterligare kunna öka leveranser av fossilfri järnsvamp.

Målet är att därefter under början av 2030-talet, successivt bygga ut produktionen av fossilfri järnsvamp i Malmberget/Gällivare till totalt 5,4 mton per år främst avsett för leverans till SSAB:s anläggningar i Norden.

Den första Hybritdemon behöver ca 5 TWh fossilfri el för produktion av grön vätgas. En successiv utbyggnad av järnsvampsproduktionen i Malmberget/Gällivare till 5,4 mton per år skulle kräva
ca 20 TWh el.

Takten som LKAB kan hålla i utbyggnaden kommer bland annat att vara beroende av effektiva tillståndsprocesser och en fortsatt kraftig utbyggnad av ny fossilfri elproduktion för att säkra tillgång till el och konkurrenskraftiga priser.

– Omställningen i Sverige hindras fortsatt av tidskrävande och oförutsägbara tillståndsprocesser. Vi har redan tvingats skjuta tidplanen för Hybritdemon till slutet av 2027 med stor risk att det skjuts in i 2028, säger Jan Moström.

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. lkab.com

Documents