Myrslåtter ökar biologisk mångfald

30 juli 2021
Vasikkavuoma Utveckling Ekonomisk förening utför slåttern på uppdrag av LKAB. Foto: Fredric Alm
Vasikkavuoma Utveckling Ekonomisk förening utför slåttern på uppdrag av LKAB. Foto: Fredric Alm

Just nu pågår slåtter på myrarna strax norr om gruvan Mertainen som en del av LKAB:s ekologiska kompensation för gruvverksamheten.

Området som heter Kuosajänkkä skyddas av ett 50-årigt servitutavtal och har flera myrar där slåtter bedrivits i äldre tider. Efter att myrslåttern upphört under 1900-talets första hälft har tuvbildningen ökat, marken förbuskats och ett tätt skikt av trådstarr bildats.

Som en del av kompensationsåtgärderna för verksamheten i Mertainen har LKAB sedan 2016 återupptagit myrslåtter för att gynna fler växtarter och därmed höja den biologiska mångfalden och naturvärdet. I år kommer cirka 25 hektar att slås, vilket successivt ökas årligen till målbilden att 50 hektar myrmark omfattas av slåtter år 2025.

Vid slåttermyrarna har också några av de ursprungliga slåtterladorna renoverats eller ersatts, av kulturhistoriska skäl. De övriga kompensationsåtgärder som utförs vid Kuosajänkkä är naturvårdsbränning, utförsel av ”död ved” samt våtmarksrestaurering.

Läs mer om LKAB:s syn på biologisk mångfald.