CLIMB ska göra det möjligt att mäta biologisk mångfald

22 maj 2023
Kvinna tar vattenprov ur bäck

LKAB har som mål att bidra till en ökad biologisk mångfald där vi verkar. Genom att kvantifiera naturen och dess värden ska verktyget CLIMB, Changing Land Use Impact on Biodiversity, hjälpa till att svara på frågan om hur vi lever upp till målet.

LKAB har tagit fram CLIMB tillsammans med miljökonsultföretaget Ecogain, branschorganisationen Svemin samt ett antal andra stora industriföretag och organisationer och med stöd av Swedish Mining Innovation. Syftet med projektet är att ha relevanta nyckeltal att luta sig mot vid bedömning av biologisk mångfald. Att kunna sätta en siffra på naturen och naturvärden.
– Det här är jättebra vid till exempel planering av våra industriområden, efterbehandling och kompensationsåtgärder samt miljöprövningar. När vi tar mark i anspråk hjälper det här oss att kunna välja platser med så låg påverkan som möjligt, för att sedan kompensera med värden som är minst lika stora. Det här ger oss de fasta ramarna att förhålla oss till, en större förutsägbarhet i prövningar och bättre förutsättningar för oss att följa upp och rapportera vår påverkan, säger Annika Zachrisson, hållbarhetsstrateg på LKAB.

CLIMB ger faktiskt något så handfast som en ekvation för att kvantifiera biologisk mångfald. Resultatet blir en biodiversitetsenhet – ett värde på biologisk mångfald – vilket gör det enklare att följa upp mål, bedöma påverkan, prioritera och agera rätt för den biologiska mångfalden samt rapportera och kommunicera påverkan. Målet är att det här till 2030 ska ha lett till en påverkan på biologisk mångfald som är positiv, alltså att vi kompenserar för mer än det vi påverkar negativt.
– Verktyget har tagits fram tillsammans med representanter för bland annat fastighets-, gruv-, bygg- och kraftindustrin, så det är brett förankrat. Dessutom har myndigheter som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket kommit med input, vilket är jätteviktigt – att vi kan få en modell som accepteras både av industrin och myndigheterna, säger Annika Zachrisson.

CLIMB lanseras den 22 maj. Under året kommer baslinjer att räknas ut på samtliga våra verksamhetsorter, att utgå ifrån i det vidare arbetet.

CLIMB-logga