Ansök om sponsring

LKAB sponsrar föreningar, evenemang och idrottare i syfte att dels bidra till attraktiva samhällen på våra verksamhetsorter, dels för att höja kännedomen om LKAB både i Sverige och internationellt, och därmed öka stödet och engagemanget för den gröna omställningen i norr.

Om ni har ett befintligt sponsringsavtal med oss, se till att ni har skickat in dokumentation som visar att ni uppfyllt sponsorkraven innan ni gör en ny ansökan.

Ansökan blir behandlad inom maximalt tre månader.

Fokus för vår sponsring är för närvarande på föreningar på våra verksamhetsorter i Kiruna, Svappavaara och Gällivare, samt arrangemang i Norrbotten.

Vårt sponsorskap kräver att det finns ett seriöst och aktivt arbete med svensk idrotts värdegrund. Idrottsrörelsens värdegrund bygger på följande fyra områden: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, samt rent spel.