Mineral för förändring – en utsläppsfri framtid börjar i gruvan

En elbil kräver sex gånger mer mineral än en konventionell bil. Mineraltillgången för ren energiteknik måste fyrdubblas fram till 2040.

Emma Härdmark, Christina Wanhainen, Tomas Naucler and Leif Boström.
Se hela samtalet i filmen ovan.

Detta samtal direktsändes 22 februari 2022, i samband med världsutställningen Expo 2020 (uppskjuten på grund av Covid-19). Deltog gjorde experter som James Lundström från Volvo Cars, Christina Wanhainen från Luleå tekniska universitet och Göran Persson, ordförande för LKAB och Sveriges tidigare statsminister.

Mineral och metaller är utgångspunkten för praktiskt taget alla värdekedjor, från entreprenader till jordbruk och tillhandahållande av rent vatten. Därför säger vi på LKAB ofta att ”allt börjar i gruvan”.

Gruv- och mineralindustrin kommer att vara avgörande för att möjliggöra att vi når de globala klimatmålen i Parisavtalet och målen för hållbar utveckling, som antogs av FN 2015. Hur kan då branschen anta utmaningen och bli en del av lösningen?

Vårt banbrytande arbete är ett exempel på hur gruvor kan bli en del av den cirkulära ekonomin där dagens avfall omvandlas till morgondagens resurser. Genom att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor kommer vi att hjälpa andra industrier att bli koldioxidfria.

I detta djupgående samtal diskuterar tankeledare från EIT Raw Materials, McKinsey, Volvo Cars, Luleå tekniska universitet och LKAB den nuvarande situationen och utmaningarna framöver. Ta del i samtalet om mineral för förändring i videon ovan.

Deltagare

Skissbild över industripark.

Från avfall till kritiska mineral

Genom att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor ökar vi Sveriges och Europas självförsörjning samt bidrar till ett bättre klimat.