Martin Pei om nästa steg i byggandet av en fossilfri värdekedja

Martin Pei var en av initiativtagarna när HYBRIT-projektet startade 2016. Som sådan kan han mer om det än nästan någon annan.

Man in mining helmet with tv-studio in background.
Se hela intervjun med Martin Pei.

– När vi började var det många som undrade ”kommer det här att fungera?” – kommer det fungera tekniskt, och kommer det att finnas en marknad för fossilfritt stål? Under de senaste åren har vi visat att tekniken fungerar, ekonomiskt fungerar det och vi har blivit mer och mer övertygade om att det här är rätt väg att gå, säger han efter att ha deltagit ett av våra samtal på djupet: ”Fossilfritt stål och framåt – att möjliggöra en koldioxidfri framtid”.

Den största utmaningen har nu gått ifrån att vara ”finns det en marknad” till att vara ”kan vi producera nog med fossilfritt stål snabbt nog” och både LKAB och SSAB har fattat beslutet att påskynda sina respektive omställningar. SSAB har lanserat en plan för att gå över till fossilfri produktion 15 år tidigare än tänkt. Det ställer stora krav på takten i till till exempel tillståndsprocesser och politiska beslut när det kommer till elförsörjning, säger Martin:

– För oss är det framför allt tillgången till elektricitet, speciellt när det gäller överföringskapacitet. Det är det som sätter tidslinjen för vår omställning.

Vi har möjligheten att i norra Sverige skapa en fantastisk framtid för vår värdekedja och, genom stora investeringar, lägga grunden för en långsiktigt hållbar välfärdsnation.

Martin Pei

Hör mer om Martin Peis syn på omställningen i intervjun ovan, eller se hela samtalet på djupet här.