Darja Isaksson: ”Engagemanget för omställningen är fantastiskt”

Som generaldirektör för Vinnova arbetar Darja Isaksson med att förbättra Sveriges innovationsförmåga. I den här intervjun delar hon med sig av några slutsatser efter ett samtal på djupet om digitaliseringens och gruvnäringens framtid.

Darja Isaksson
Watch the full interview with Darja Isaksson, Director General of Vinnova.

Darja Isaksson vet mer om innovation och digitalisering i allmänhett och i Sverige specifikt. Förutom att det är ett av hennes intressen är hon också generaldirektör för Vinnova och styrelseledamot i RISE Research Institutes of Sweden samt har varit med i det nationella innovationsrådet.

Under våra evenemang i samband med Expo 2020 i Dubai deltog hon i paneldiskussionen ”Digital, autonom and elektrisk – att sätta en ny världsstandard för gruvbrytning”. Darja var imponerad efter samtalet och besöket i gruvan.

– Vi har ledare inom industrin här, som verkligen är engagerade i att driva på omvandlingen till ett hållbart samhälle. Det är fantastiskt att se allt innovationsarbete och engagemanget för uppgiften, sammanfattade hon.

Svensk industri förstår att framtida efterfrågan ligger i lösningar på globala utmaningar.

Darja Isaksson

Det svenska innovationssystemet har ett gott rykte. Vi kom på andra plats i Global Innovation Index 2021, på första plats i European Innovation Scoreboard 2021, är alltid välrepresenterade i rankningar av företagsinkubatorer och så vidare.

– Svensk industri har en lång historia av att vara innovativa för att hålla oss globalt konkurrenskraftiga. Det som händer just nu är också att alla förstått att den framtida efterfrågan också ligger i lösningar på de globala utmaningarna, säger Darja Isaksson.

Se hela intervjun ovan, eller lär dig mer om hur digitaliseringen är en nyckel till omställningen mot en ny världsstandard för gruvdrift och en hållbar framtid i hela samtalet från Expo 2020.