Morgondagens järn bryts med hjälp av ettor och nollor

6 december 2022

Från tre stora skärmar i ett kontrollrum till en mobiltelefon i gruvan. När framtidens mine operations control utvecklas ligger fokus på bland annat mobilitet, säkerhet och samarbete.

Lok i verkstadsmiljö.
LKAB är ett av de företag som leder utvecklingen av digitaliseringen. Foto: Fredric Alm

Det händer mycket när det gäller digitaliseringen av gruvarbetet och LKAB är ett av de företag som ligger längst fram och leder utvecklingen. Just nu digitaliseras det mesta i gruvan. Konsuln är LKAB:s testgruva i Kiruna, här pågår bland annat experiment med att utveckla befintliga kontrollrum, men också med att göra kontrollmiljöerna tillgängliga direkt i mobiltelefonen.
– I slutändan kanske vi inte ens har fysiska kontrollrum. Det vet vi inte idag. Det viktiga är inte att information syns i ett kontrollrum, utan att den hjälper oss att göra våra jobb så bra som möjligt, berättar Mikael Winnebäck, som jobbar som projektledare på avdelningen Digitalisering och IT på LKAB.
– Vi brukar prata om informationsövertag, att vi hellre ska veta för mycket än för lite. Oavsett var du befinner dig och när, ska du som medarbetare enkelt kunna ta reda på allt du behöver veta i en given situation.

2021 genomfördes inledande fälttester av den nya kontrollmiljön, som förutom att göra information mer tillgänglig också byggs upp för att ge en bra användarupplevelse. Det ska vara enkelt och helst även roligt att både lära sig och använda arbetsverktygen. En decentraliserad kontrollmiljö kan ge bättre lägesbilder av verksamheten men ökar även möjligheterna till bättre samarbete med interna och externa medarbetare. Syftet är att de som arbetar i gruvan ska stärka sin förmåga att planera och fatta rätt beslut i rätt tid samtidigt som resurser används smartare.

De första testerna tog drygt ett år att förbereda och berörde tre områden:

Visualiseringar av sensorvärden och positioner är viktiga både för att planera verksamheten och trygga säkerheten vid olyckor och andra tillbud. Genom ett digitalt verktyg som visar sensorvärden och hur många personer som befinner sig i ett område, undviks många bomkörningar. Det egenutvecklade verktyget Simulation Mine Idea Test Environment visualiserar aktuella lägesbilder av testgruvan Konsuln i både två- och tredimensionella vyer.